Մայրենի

  • Տրված թվականները գրի՛ր բառերով՝
  • 239-երկու հարյուր երեսունինը
  • 57-հիսունյոթ
  • 778- յոթ հարյուր յոթանասունութ
  • 889- ութ հարյուր ութսունինը
  • 4443 չորս հազար չորս հարյուր քարասուներեք
  • Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 239, 240, 243, 244 վարժությունները։

Վարժ․239

Եզակի-ես,դու,նա

Հոգնակի-մենք,դուք,նրանք

Վարժ․240

Ա․Ես,մենք

Բ․դու,դուք

Գ․նա,նրանք

Բոլոր խմբերում ցուցական դերարուններ են։

Վարժ.244

Գեղեցիկ-գեղեցկացնել

հպարտ-հպարտացնել

տգեղ-տգեղացնել

մեծ-մեծացնել

փոքր-փոքրացնել

չար-չարացնել

չոր-չորացնել

թարմ-թարմացնել

խոնավ-խոնվացնել

սև-սևացնել

բարձր-բարզրանալ

մանր-մանրացնել

ճերմակ-ճերմակացնել

ղալուկ-ղալանալ

ծանր-ծանրացնել

Get Brain Test - Tricky Puzzles - Microsoft Store

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s