Ինքնաստուգում մայրենի

Կարդա՛ տեքստը, լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը:

Վաղուց, շատ վաղուց մի մարդ էր ապրում: Նա աշխարհի ամենաբարի մարդն էր: Հենց լույսը բացվում էր, վերցնում էր իր սրինգն ու շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք: Նա իր սրինգի քաղցր մեղեդիներով մխիթարումէր  վշտացածներին, բժշկում հիվանդներին: Երբ լսում էին նրա նվագը, թշնամիները հաշտվում էին, խոսում սիրո և եղբայրության մասին:
Մի անհամ ուշ գիշերով մարդը տուն էր վերադառնում անտառի միջով: Հանկարծ շատ մոտիկից լսվեց գայլերի ոռնոցը, մի քիչ հետո խավարի մեջ պսպղացին նրանց աչքերը: Մարդը մի պահ քարացավ, բայց իսկույն սթափվեց, ձեռքն առավ սրինգն ու սկսեց նվագել: Հնչեց կախարդական մեղեդին, և գայլերը նստեցին գետնին, գլուխները դրեցին առջևի թաթերի վրա ու կարծես քարացան:

• Բնութագրի՛ր այս պատմության մարդուն՝ պատմելով նրա կատարած գործերի մասին:
• Նա ուներ մի սրինգ, որ կախարդական  հնչեղություն  ուներ։

• Մարդն ինչպե՞ս փրկվեց գայլերից
• Հնչեց կախարդական մեղեդին, և գայլերը նստեցին գետնին, գլուխները դրեցին առջևի թաթերի վրա ու կարծես քարացան:

• Վերնագրի՛ր տեքստը:
• Կախարդական  Սրինգը

• Կազմի՛ր նոր բառերաշխարհ,ճանապարհ բառերով:
• Աշխարհաբար,աշխարհահռչակ
• Ճանապարհորդություն
Դո՛ւրս գրիր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով, թե յուրաքանչյուրն ինչ խոսքի մաս է:

Ամենաբարի – ածական

սրինգ – գոյական

քաղցր – ածական

մխիթարում էր – բայ

անտառ – գոյական

սթափվել – բայ

կախարդական – ածական
Նա դերանուն

• Համառոտի՛ր նախադասությունը՝
Նա իր սրինգիքաղցրմեղեդիներովմխիթարումէրվշտացածներին:

Նա մխիթարում էր

• Գտիր տրված նախադասության ենթական և ստորոգյալը՝

Միանգամուշգիշերովմարդըտունէրվերադառնումանտառիմիջով:

Ենթակա – մարդ
Ստորոգյալ – վերադառնում էր

• Հետևյալ բառերի հոմանիշները գրի՛ր՝մխիթարելպսպղալթշնամի:
• Պսպղալ_ցոլալ,շողալ
• Թշնամի հակառակորդ
• Մխթարել _ամոքել

• Տրված թվերը գրի՛ր բառերով՝ 
• 2099_ երկու հազար ինսուննինը
37_երեսունյոթ
45քառասունհինգ
766յոթ հարյուր վաթսունվեց
84ութսունչորսք

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s