Գործնկան քերականություն

Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

խնդրագիրք-խնդիր(արմատ)+ա+ գիրք(արմատ)

մեծամիտ-մեծ/արմատ/-ա-միտ/արմատ

հանրային-հանր/արմատ/-ային/ածանց/

համակարգիչ-համակարգ/արմատ/-իչ/ածանց/

գնդասեղ-գունդ/արմատ/-ա-ասեղ/արմատ/

անդադար-ան/ածանց/-դադար/արմատ/

հնարամիտ-հնար/արմատ/-ա-միտ/արմատ/

հանրահայտ-հանր(արմատ-ա-հայտ(արմատ)

դեղձենի-դեղձ/արմատ/-ենի/ածանց

2 Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

Միմյանց, քվեարկություն, որդյակ, յասաման, քիմիական, հեքիաթային, ոսկյա, հրեական, դաստիարակություն, սենյակ, կրիա, Անդրեաս, Եղիազարյան, կյանք:

3 Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանու ողը կոտրվել է: (ող, ոխ)

ոխ սրտում որ մնա, թույն կդառնա, կքայքայի սիրտը: (ող, ոխ)

Երբ երեկոյան հետ թռան, տեսան, որ իրենց բույնը գրավել է անծանոթ մի թռչուն: (բույն, բուն)

Մի քանի հողի ձեռք ձեռքի էին տվել ու փորձում էին գրկել հինավուրց ծառի վիթխարի բունը: (բույն, բուն)

Մոտակայքում ապրողներն այնքան են վարժվել Վիկտորիայիբշառաչին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

Տնեցիներն այնքան են վարժվել Վիկտորյայի անտեղի լացուկոծին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

4 Նախադասությունները կետադրի՛ր

Երկինքը կամաց-կամաց ամպեց ,և սկսեց անձրևել:

Հայրը խոժոռվեց ու տղան հասկացավ ,որ պիտի լռի:

Բժիշկը բամբակ է ուզում, որ վերքը մաքրի:

Իսկական կրակ է, երեխա չէ:

Գետափին մի քար կա ,որի վրա պառկում էր լողանալուց հետո:

Այդ մարդու սիրտը քար է, երբեք ոչ մեկին չի ներում։

5․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

մանրէսպան, միջօրե, լայնէկրան, երբևիցե, այժմէական, ամենաէական, աներկյուղ, առերևույթ, առէջ, բազկերակ, գետեզր, գոմէշ, դողէրոցք, ելևէջ, եղերերգ, երբևե, ինչևիցե, մանրէ, հնեաբան, մանրէ, նախօրե, չեն, չէիր, որևէ, չէինք, ստորերկրյա:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s