Դաս8

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում A(+5), B (–9), C (+2), D (–20) կետերը։

A(+5) = |5|

B (–9) = |9|

C (+2) = |2|

D (–20) = |20|

2)  Գտե՛ք հետեւյալ թվերի բացարձակ արժեքները.

– 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

|10|, |1|, |3|, |12|, |18|, |0|, |19|, |100|

3)Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով հետեւյալ թվերը. 

0, – 15, – 45, 10, – 30։

|0| : 5 + 11 = 11

|-15| : 5 + 11 = 14

|-45| : 5 + 11 = 20

|10| : 5 + 11 = 13

|-30| : 5 + 11 = 17

4) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |4|=10
բ) |– 50| + |– 4|=54
գ) |– 18| · |– 21|=378
դ) |21| – |6|=15
ե) |31| + |27|=58
զ) |44| : |– 4|=11
է) |– 3| – |– 1|=2
ը) |15| · |– 12|=180
թ) |– 210| : |– 15|=14

Առաջադրանքներ(տանը)

5) Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

հավասար է 9

6) Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելիմեծ է.

ա) – 7 եւ 11, գ) – 31 եւ – 50, ե) 0 եւ – 3,

բ) – 6 եւ – 5, դ) 9 եւ 8, զ) 17 եւ 0։

7) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 < 7, գ) 3 > –13, ե) – 7 > –17,
բ) – 9 >– 11, դ) 0 > – 4, զ) 1 > – 8

8) Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման

կարգով.

– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։

0, 3, 4, 5, 17, 18, 29, 39:

9) Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.

50, – 37, 88, 29, – 67, – 33, – 18։

88.50. 29, -18,-33,-37,-67:

10) 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր բացարձակ արժեքն ունեցողը։

41

Լրացուցիչ- Խնդրագրքից 1-ից 10-ը,էջ 86

խնդիր 1

6+14=20

100*6:20=30

խնդիր 2

100-35=65%

100*26:65=40

խնդիր 3

100-25=75%

25*27:75=9

Խնդիր 4

15*40:100=6 կգ

6*100:24=25%

Խնդիր 5

40*20:100=8 գ

8*100:50=16%

ԱԽնդիր 6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s