Բնագիտություն

  1. Ի՞նչ դեր ունի էներգիան կենդանի օրգանիզմներում:էներգիան կենդանի օրգանիզմներում ծախսվում է այլ նյութերի սինթեզման, օրգանիզմի կառուցման, աճի, շարժման և կենսագործունեության համար։
  2. Որտեղի՞ց են կենդանի օրգանիզմներն էներգիան ստանում:Բոլոր կենդանի օրգանիզմներն իրենց անհրաժեշտ էներգիան ստանում են արեգակից։
  3. Ո՞ր կենդանի օրգանիզմներում է կլանվում արեգակնային էներգիան:Կանաչ բույսերի։
  4. Ներկայացրե՛ք կենդանի օրգանիզմների օրինակներ, որոնք լույս են արձակում:Բակտերիաներ,սնկեր, որոշ անողնաշարավորներ,ձկներ։
  5. Ինչպե՞ս եք պատկերացնում սննդային կապերը կենդանի օրգանիզմների միջեւ: Յուրաքանչյուր տեսակ օգտագործում է օրգանական նյութի մեջ գտնվող էներգիայի միայն մի մասը՝ նրա տրոհումը հասցնելով մինչև որոշակի փուլի։ Տվյալ տեսակի համար ոչ պիտանի, բայց դեռևս էներգիայով հարուստ նյութերն օգտագործում են այլ օրգանիզմներ։ Այսպիսով, կենսաերկրացենոզներում էվոլուցիայի ընթացքում կազմել են իրար հետ փոխադարձ կապված տեսակների շղթաններ, որոնք հաջորդաբար նյութեր և էներգիա են ստանում ելակետային սննդանյութից։
  6. Կարո՞ղ եք պնդել, որ կյանքը պարտական է Արեգակին: Ինչո՞ւ:Կարող ենք պնդել, քանի որ բոլոր կենդանի օրգանիզմներին անհրաժեշտ է թթվածին, ինչը արտադրվում է շնորհիվ բույսերի՝ ֆոտսինթեզի,որն իր հերթին իրականցվում է արեգակի էներգիայի շնորհիվ։
  7. Շրջակա միջավայրի բույսերի եւ կենդանիների միջեւ սննդային կապերի ի՞նչ օրինակներ գիտեք: Մեղուներ և ծաղիկներ, ընտանի կենդանիների համար խոտը որպես սնունդ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s