Դաս18

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ արտահայտություն. 

ա) ( –4 ) · ( +5 ) < 0 դ) ( –2 ) · ( –3 ) · ( +4 ) > 5

բ) ( –9 ) · ( +1 ) · ( +8 ) < 0 ե) ( –9 ) · ( –7 )=(+7 ) · ( +9 )

2) Հաշվե՛ք. 

դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |= 0
ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |= 4
զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|= 7
ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |= 33
բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |= -88
գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |= 6

3) Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`  

ա) 5 %-ը,

5*12:15=4

գ) 30 %-ը,

30*12:15=24

 բ) 75 %-ը,

75*12:15=60

դ) 110 %-ը:

110*12:15=88

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու բացասական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է։

5) Քանի՞ մետր է միատեսակ գործվածքի երկու կտորներից յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե առաջին կտորը, որում երկրորդից 16 մ-ով ավելի գործվածք կա, արժե 168000 դրամ, իսկ երկրորդը՝ 120000 դրամ։

6) Գտե՛ք այն թիվը, որի`

 ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի, գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի,

բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի, դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s