Գործնական քերականություն

1․ Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից):

Արծիվ, առյուծ, հուռթի, մրմուռ, մարմար, մռմռոց, փրփրել, բարբառել, արհամարհել, բարձ, պառկել:

2․Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշներից ամենահարմարը:

Ջուրը շատ սառն էր, ճիշտ օրվա նման:

Ալեկոծված ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես անշարժ նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես արագ էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո սիրտ առավ ու մոտ եկավ:

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար կերտեց որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով։

3․ Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի (կարող ես օգտվել բառարանից)։

Շրջել, շրջագայել, թափառել, պտտել

կողոպտել, գողանալ, հափշտակել, թալանել, հեծկլտալ, ողբալ, գռփել,

խենթանալ, ցնդել, ցնորվել, խելագարվել, հիմարանալ, լալ, գժվել,

արտասվել, հեկեկալ, 

մտածել, մտորել, խորհել, մտմտալ, խորհրդածել,

4․ Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից մեկով:

Նրա ստեղծած զարդանկար հնագույն արվեստն է հիշեցնում:

Ծննդյան օրը փոքրիկին նկարազարդ մի գիրք նվիրեցին:

Հագին նախշազարդ կտորից սովորական զգեստ էր, որ նրան շատ էր սազում:

Տաճարի զարդանախշ արտացոլված է մեր երկրի բնությունը:

Նրա մեքենագիր ամբողջ ցերեկը չխկչխկում էր: 

Ինձ գրամեքենա էջեր տվեց ու խնդրեց, որ անպայման կարդամ: 

5.Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի առաջին բաղադրիչները լինեն վերջում: Ի՞նչ է փոխվում:

Օրինակ՝

բռնակալ — լիաբուռ:

Գրական-մատենագիր
շնչասպառ-անշունչ
քնել-անքուն
ջրկիր-վարդաջուր
գլխարկ-բազմագլուխ
խմբավար-ենթախումբ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s