Դաս21

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք 

ա) |– 6| + |-4|= 10

բ) |– 50| + |+ 4|= 46

 գ) |– 18| · |– 21|= 378

դ) |21| – |-6|= -27

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք. 

ա) (–5) · (–21) > 0, դ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),

բ) (–8) · (+6) < 0, ե) (–14) · (–12) > (–10) · (-4),

գ) (+15) · (–4) < 0, զ) (+2) · (–1) < (–6) · (–31)։ 

3) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20 = -2, դ) (29 – 64) + 23 = -12, 

բ) (–43 – 14) – 32 = -89, ե) (–30 – 21) + 56 = 5:

գ) (–74 + 27) – 15 = -62 

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք

ա) |31| + |27|= -58

բ) |44| : |– 4| = -11

գ) |– 3| – |– 1|=2

դ) |15| · |– 12| = 180

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (79 – 45) – 60 = -26, գ) (–18 + 6) – 30 = -32, 

բ) (–33 –21) + 11 = -43, դ) (16 – 33) – 54 = -71:

6)  Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 )=(+5) x ((+3)+(-2))=5
բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 )=(-2) x ((+4)+(-3))=-2
գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 )=(-7) x ((-4)+(+3))=7
դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )=(-6) x ((-5)+(+4))=6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s