Դաս22

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք. 

ա) (–7) · (+16) = -112

բ) (+16) · (–4) = -64

գ) (–1) · (+1) = -1

դ) (+20) · (–19) = -380

ե) (–4) · (+5) = -20

զ) (+23) · (–6) = -138

2) Հաշվե՛ք.

ա) +38 ։ (–19) = -2

դ) –420 ։ (–15) = 28

է) 0 ։ (–14) = 0

բ) –600 ։ (–150) = 4

ե) –531 ։ (+3) = 177

ը) –121 ։ (–11) = 11

3) Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում

կստացվի հավասարություն.

ա) –3 ·( -7) = 21,  

գ) –10 · 0 = 0,  

ե) –15 ·( -3) = 45, 

բ) 6 ·( -6) = –36,  

դ) –9 · 9 + 1 = –80,  

զ)  3 · 7 = 21։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք.

ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4 = , դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4),

բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6), ե) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35)),

գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3), զ) –84 ։ (–56 ։ (–7) + 54 ։ (–9))։

5) a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) a : b = 0, գ) a : b = a, ե) (–a) : b = –1,

բ) a : b = 1, դ) a : b = –a, զ) a : (–b) = –1:

6) Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.

(a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b:

Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ

ամբողջ թվերի համար.

ա) a = 20, b = 10, c = –5,

բ) a = –18, b = –9, c = 3:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s