Դաս1 մաթեմ

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով ներկայացրե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը. -58, +73, -925, -3326, +214, -1713:

-58=5:8, 73=7:3, -925=-9:2:5, -3326=-3:3:2:6, 214=2:1:4, -1713=-1:7:1:3

2) Տրված կոտորակներից որո՞նք են դրական, որո՞նք` բացասական.

-58, +314, -8119, 0, 7, 71213, -7:

-58, +314, -8119, 0, 7, 71213, -7: -58 բ, 314 դ, -8119 բ, 0 ոչ դ ոչ բ, 71213 դ, -7 բ։

3) Պատասխանեք հարցերին.

ա) Ո՞ր ռացիոնալ թիվն է ինքն իրեն հակադիր: 0

բ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք բնական թիվը:Այո

գ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք ամբողջ թիվը: Այո

դ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք բացասական կոտորակը:Այո

4) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք -1/2,3/14 , 0, -3/14,-6/15 թվերին համապատասխանող կետերը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գրե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

6) Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն կոորդինատային ուղղի վրա նշված կետերը

7) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա պատկերե՛ք տրված

թիվը և նրան հակադիր թիվը.

8) Գտնել բաց թողած թիվը.

10-12-q-9.png

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s