Դաս 3

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Գտե՛ք թվի բացարձակ արժեքը. 

ա) -7-2/9
-7-2/9 = -65/9
|-65/9| = 65/9

բ) -6-27/71
-6-27/71 = -453/71
|-453/71| = 453/71

գ) +3-3/4
+3-3/4 = +15/4
|+15/4| = 15/4

դ) 0
|0| = 0

ե) +15-23/24
+15-23/24 = +383/24
|+383/24| = 383/24

է) -9-7/8
-9-7/8 = -79/8
|-79/8| = 79/8

2) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ա) +3-4/5 և -2-1/6
+3-4/5 = +19/5
-2-1/6 = -13/6
+19/5 > -13/6

բ) -6-3/10 և 0
-6-3/10 = -63/10
-63/10 < 0

գ) -9-1/10 և -8-2/3
-9-1/10 = -91/10
-8-2/3 = -26/3
-91 · 3 = -273
-26 · 10 = -260
-273 < -260

դ) 0 և +6-1/2
+6-1/2 = +13/2
0 < +13/2

ե) -3-5/6 և -3-3/4
-3-5/6 = -23/6
-3-3/4 = -15/4
-23 · 4 = -92
-15 · 6 = -90
-92 < -90

զ) +8-3/10 և +8-4/9
+8-3/10 = +83/10
+8-4/9 = +76/9
+83 · 9 = +747
+76 · 10 = +760
+747 < +760

3) Կատարե՛ք գումարում.

ա) (-4 3/10) + (-6 4/5) = 

բ) (-9 1/5) + (-5 3/2) = 

4) Կատարե՛ք հանում.

Լրացուցիչ(տանը)

5) Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները.

ա) 7/11 և -7/11
բ) -31/60 և 31/-60
գ) 5/3 և -5/3
դ) -7/3 և -7/3
ե) 4/9 և -4/-9
զ) -15/4 և 15/-4

6) Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք գտնվում են հետևյալ թվերի միջև.

7) Կատարե՛ք գործողությունները.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s