դաս 6

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կոորդինատային ուղղի վրա կետեր են նշված։ Գրե՛ք այդ կետերի կոորդինատները։

A ( -2 1/2)

B (-1 1/4)

C (1/2)

D (1 3/4)

E (2 3/4)

2) Դրական և բացասական ռացիոնալ թվերի գումարի տեսքով գրի՛

առեք –6 թիվը այնպես, որ՝ ա) երկու գումարելիներն էլ ամբողջ

թվեր լինեն, բ) գումարելիներից մեկը լինի սովորական կանոնավոր

կոտորակ, գ) երկու գումարելիներն էլ լինեն անկանոն կոտորակներ։

18/3=10+8/3=10/3+8/3=10/3+(-8/3)=-6

3) Բեռը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է 15 մեքենա՝ յուրաքանչյուրը տ բեռնատարողությամբ։ Նույն բեռը տեղափոխելու համար տ բեռնատարողությամբ քանի՞ մեքենա անհրաժեշտ կլինի։

15*6500=97500

97500/2500=39

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ինչի՞ է հավասար բաժանարարը, եթե միակ հնարավոր մնացորդը 1-ն է։

Բաժանարարը պետք է լինի բաժանելիի նախորդ թիվը։

5) Մարմնի զանգվածի և նրա ծավալի հարաբերությունը կոչվում է

խտություն։ Մի մետաղյա չորսուի ծավալը 96 սմ3 է, իսկ երկրորդինը՝

105 սմ3։ Նո՞ւյնն են արդյոք այդ չորսուների խտությունները, եթե առաջինի զանգվածը 592 գ է, իսկ երկրորդինը՝ 840 գ.

592:96=6.16/96

840:105=8

Ոչ, հավասար չեն։

6) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա) -9 + 8 = –1 դ) -18 + 7 = –11 է) 5 + -2 = 3

բ) –3 + -3 = –6 ե) -12 + 2 = –10 ը) 25 + -5 = 20

գ) –8 + -2 = –10 զ) -11 + 20 = 9 թ) –5 + -6 = –11

7) Գտնել բաց թողած թիվը.

3, 9, 17, 27, 39:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s