Դաս 7

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Օգտվելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքներից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

2) Հաշվե՛ք (a + b) + c և (c + b) + a արտահայտությունների արժեքները, եթե՝

ա) a = -3-8/9 = -35/9
b = -4-5/12 = -53/12
c = +2-4/15 = +34/15

բ) a = 10-17/30 = 317/30
b = -8-9/25 = -209/25
c = -12-11/20 = -251/20

3) Ապրանքի գինը 15 %-ով բարձրացնելուց հետո այն դարձավ 46000դրամ։ Ինչքա՞ն էր ապրանքի սկզբնական գինը։

100%+15%=115%

115% = 46000

100% = x

x=100×46000:115=40000 դրամ

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք a ⋅ (b ⋅ c) և c ⋅ (b ⋅ a) արտահայտությունների արժեքները, եթե՝

ա) a = -2-1/2 = -5/2
b = -6-3/5 = -33/5
c = +3-3/4 = +15/4

բ) a = +5/9
b = -4-6/7 = -34/7
c = -1-8/9 = -17/9

5) Ռացիոնալ թվե՞ր են արդյոք ռացիոնալ թվերի գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը:

Այո, ռացիոնալ թվեր են։

6) Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված եռյակի համար ճիշտ է բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

ա) +3/20, -7/10, -8/15
(+3/20 + (-7/10)) · (-8/15) = 22/75
1) +3/20 + (-7/10) = +3/20 + (-14/20) = -11/20
2) -11/20 · (-8/15) = -11/5 · (-2/15) = 22/75

բ) -5/36, -1/6, +7/12
-5/36 · (-1/6 + (+7/12)) = -25/432
1) -1/6 + (+7/12) = -2/12 + (+7/12) = 5/12
2) -5/36 · 5/12 = -25/432

գ) -1/2, +3/4, -5/8
(-1/2 + (+3/4)) · (-5/8) = -5/32
1) -1/2 + (+3/4) = -2/4 + (+3/4) = 1/4
2) 1/4 · (-5/8) = -5/32

դ) +5/9, -2/3, -1/6
+5/9 · (-2/3 + (-1/6)) = -25/54
1) -2/3 + (-1/6) = -4/6 + (-1/6) = -5/6
2) +5/9 · (-5/6) = -25/54

ե) 0, -7/34, +5/17
0 · (-7/34 + (+5/17)) = 0
1) -7/34 + (+5/17) = -7/34 + (+10/34) = 3/34
2) 0 · 3/34 = 0

զ) -1, +8/9, -5/12
(-1/1 + (+8/9)) · (-5/12) = 5/108
1) -1/1 + (+8/9) = -9/9 + (+8/9) = -1/9
2) -1/9 · (-5/12) = 5/108

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s