Լույսի բեկում

Պատասխանել հարցերին: 

Դասարանական աշխատանք:

Ե՞րբ է լույսը բեկվում:

Մի թափանցիկ միջավայրից մյուսի մեջ անցնելու ժամանակ լույսը բեկվում է:

Ո՞ր դեպքում է լույսի բեկման անկյունը ա)փոքր է լինում անկման անկյունից բ) մեծ է լինում անկման անկյունից

բ) մեծ է լինում անկման անկյունից

Ո՞ր կետն է կոչվում ոսպնյակի կիզակետ: 

Լույսի զուգահեռ ժառագայթները, անցնելով հավաքող վոսպնյակի միջով, հատվում են մի կետում:

Տնային աշխատանք:

Ի՞նչով է լույսի բեկումը տարբերվում անդրադարձումից:

Մի թափանցիկ միջավայրից մյուսի մեջ անցնելու ժամանակ   լույսը
բեկվում է և անկման կետում լույսի ճառագայթը փոխում է իր ուղղությունը ։ Իսկ անդրադարձման ժամանակ մարմինները լույսի աղբյուրներից իրենց վրա ընկած լույսն անդրադարձնում են:

Ո՞ր դեպքում է օդը դառնում անհամասեռ միջավայր:

Ի՞նչպիսի մարմիներ են ոսպնյակները:

Ոսպնյակները քա՞նի տեսակներ են լինում:

Բերեք մեկ օրինակ լույսի բեկման պատճառով առաջացած երևույթից:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s