Արեւմտահայերեն

Հեքիաթ

Մը կար-կար

Կը չարչարուէր-կչարչարվեր

Կը մնար-կմնար

Օր մը-մի օր

Պիտի ազատէր-պետք է ազատվեր

Բան մը խնդրէր-մի բան խնդրեր

Կը հանդիպէ-հանդիպեց

Ո՞ր կ’երթաս-ո՞ւր էս գնում

Կը հարցնէ-հարցնում է

Կը պատասխանէ-պատասխանում է

ունիմ պատէլիք- պատմելու բան ունեմ

հասնիս-հասնես

Կը խնդրէ-խնդրում է

Ըսէ-ասա

Մը կայ-կար

Կը պտըտի-կպտտվի

Չի գտնէր-չի գտնում

Հարցո`ւր-հարցրու

Կը-շարունակէ-կշարունակի

Կէրթաս-կգնաս

Կաղաչէ-կաղաչի

Ըլլալ-լինի

Կը խոստանայ-խոստանում է

Կէցիր-կանգնիր

Բուսէլ եմ-ծաղկել եմ

Գտաւ-գտավ

Հանդիպէցավ-հանդիպեց

Վայելէ-վայելիր

2 հեքիաթ

Մը կային-կային

Չէին հաւնէր-չէին հավանում

Կը կռուէին-կկռվեին

Կառնէ-կվերցնի

Շալակը կու տայ-շալակը կդնի

Կը բարկանայ-բարկացավ

Կընէս-կանես

Պահէ-պահի

Կը հանգստանայ-հանգստացավ

Կը սպասէ-կսպասի

Նստած կլայ- նստած էր

Փողոէն կանցնի- փողոցը կանցնի

Կը կանչէ-կկանչի

Կը մտածէ-մտածում է

Չէս ամչնա՞ր-չէս ամաչու՞մ

Կը փնտրէի-փնտրում էի

Կը սկսի-սկսում է

Քանդուի-քանդվի

Կը հասնի՞մ-կհասնե՞մ

Ի՞նչ ընէմ-ի՞նչ անեմ

Կիջնէ ձիէն-կիջնի ձիուց

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s