Դաս 11

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը.

ա) (3 · b + 4) ։ 2 = 11, եթե b = 6, 

բ) 48 ։ (2 · c – 6) = -6 եթե c = –1,

գ) (8 – a) ⋅ (a + 5) = 42 եթե a = 2, 

դ) (30 – 3 · d) ⋅ (8 · d – 1) = -612 եթե d = –2։

2) Հատվածի երկարությունն է՝ 6 սմ-ին գումարած նրա երկարության

կեսը։ Գտե՛ք հատվածի երկարությունը։

6+3=9

3) Աշակերտը կարդաց 90 էջ, որ գրքի 25մասն է։ Քանի՞ էջ կա գրքում։

90:25=3

Լրացուցիչ(տանը)

4) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը.

ա) (7d + 2) – 6 ⋅ (3 – 4a)=-281, եթե d = –3, a = –4,

բ) 9 ⋅ (3b + 1) ։ 18 · (4 – 3c)=-1125, եթե b = 2, c = –1,

գ) bdc, եթե b = –2, d = 5, c = –4,

դ) km+2db, եթե k = 0, m = 4, d = –7, b = –8։

5) Արկղից, որում կա 7 սպիտակ և 3 կարմիր գնդիկ, առանց նայելու,

վերցնում են մի գնդիկ։ Գտե՛ք սպիտակ գնդիկ հանելու հավանականությունը։

Սպիտակ գնդիկի հավանականությունը հանելու ավելի մեծ է որովհեև սպիտաները ավելի շատ են քան կարմիրները:

6) AB հատվածը C կետով բաժանված է երկու մասի, որոնց

միջնակետերի հեռավորությունը 812սմ է։ Ինչքա՞ն է AB հատվածի

երկարությունը։

812×2=1624

1624×2=3248

7) Նախատեսված է, որ գործարանը 1 ամսում պիտի թողարկի 1000

լվացքի մեքենա։ Սակայն գործարանը պլանը կատարել է 115 %–ով։

Քանի՞ լվացքի մեքենա է թողարկել գործարանը։

1000×115:100=1150

8)* Գտնե՛լ այն բոլոր ծառերի ք.+անակը, որոնք իրարից 5 միավոր

հեռավորությամբ տնկված են ուղղանկյունաձև հողամասում, որի

կողմերն են՝ 120 միավոր և 70 միավոր։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s