Դաս 1

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 1006 – 832 = 174, 

բ) 1405 – 1297 = 108, 

գ)78 + 818 = 896,

դ) 330 – 303 = 27, 

ե) 84 +40 = 124, 

զ) 2003 + 2558 = 4561։

2) Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) x – 3 = 0,

Այո

բ) x – 5 = 0,

Ոչ

գ) 7 – x = 0,

Ոչ

դ) 3 – x = 0,

Այո

ե) 2 ⋅ x = 6

Այո

զ) x = 6 – x:

Այո

3) Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.

ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:

X+4=19

x=19-4

x=15

բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:

X-10=7

x=7+10

x=17

գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:

35-x=5

x=35-5

x=30

դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:

11+x=25

x=25-11

x=14

4) Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) x < 3,

Պատ՝. Այո

բ) x > 4, 

Պատ՝. Ոչ

գ) 5x > 0,

Պատ՝. Այո

դ) 2x < 3

Պատ՝. Ոչ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

3
  1. x-3/4=5/8

x=3/4+5/8

x=11/8

2) x-1/2=5/6

x=5/6+1/2

x=8/6=4/3

3) 3/10-x=4/5

x=4/5-3/10

x=1/2

4) 1 2/3+x=4 7/9

x=4 7/9-1 2/3

x=28/9

5) x+10 2/9=11 5/9

x=11 5/9 — 10 2/9

x=12/9=4/3

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2 ⋅ (x + 3) = 6 – x,

2x+6=6-x

3x=6-6

x=0

բ) 7 ⋅ (3 – x) + 4 ⋅ (x + 2) = 8,

21-7x+4x+8=8

-3x=8-8-21

-3x=-21

x=7

գ) 3 ⋅ (4 – x) = 2x + 1,

12-3x=2x+1

-x=1-12

-x=-11

x=11

դ) 5 ⋅ (x – 9) + 6 ⋅ (2 – x) = 1:

5x-45+12-6x=1

-x=1+45-12

x=-34

7) Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

ա) 2 < x < 8, 

3, 4, 5, 6, 7

բ) 0 < x < 10,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

գ) –7 < x < 12,

-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

դ) –2 < x < 3:

-1, 0, 1, 2

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s