Գործնական Քերականություն

Սյունակներից ընտրել համապատասխան արմատները և կազմել 6 բարդ բառ:

1.Բնություն+նկարել = բնանկար

վայրկյան+չափում = վարկյանաչափ

շեկլիկ +հերակալ = շիկահեր

ձուկ + որսալ = ձկնորս

խաղալ + թղթե = խաղաթուղթ

ինձ + ուղտ = ընձուղտ

2. Ձյուն + ծաղիկ = ձնծաղիկ

մուկ + դեղ = մկնդեղ

այտ+ոսկոր = այտոսկր

միշտ+դալար = մշտադալար

դառը+կսկծալ = դառակսկիծ

սկիզբ+պատճառ = սկզբնապատճառ

3.Երես+պաշտել=երեսապաշտ

հոգի+հմայել=հոգեհմա

քնար+հավ=քնարահավ

շեկ+մորուք=շիկամորուք

զորք+հանդես=զորահանդես

լայնություն+արձակել=լայնարձակ

4.Արդար+դատ=արդարադատ

սիրտ+բաց=սրտաբաց

աստղ+բույլ=աստղաբույլ

որթ+տունկ=որթատունկ

ուղի+բեռ=ուղեբեռ

պատ+հանել=պատահան

5.Ծաղիկ+բույլ=ծաղկաբույլ

ասեղ+տերև=ասեղնատերև

թթու+խմոր=թթխմոր

ուղի+գորգ=ուղեգորգ

բաժակ+ճառ=բաժակաճառ

պարիսպ+պատել=պարսպապատել

2․ Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ:

1.Կեղտ, գութ, եղեգնուտ, խիղճ, ավար, թախիծ, կարծիք, օրրան, մորմոք, թալան, իմաստ, հայրենիք, տեսակետ, աղտ:

կեղտ-աղտ

գութ-խիղճ

եղեգնուտ

ավար-թալան

թախիծ-մորմոք

կարծիք

օրրան-հայրենիք

իմաստ-տեսակետ

2.Ձու, նեցուկ, ճաճանչ, պայտ, թարթիչ, վիհ, աշտանակ, արտևանունք,  օշարակ, ճրագակալ, անդունդ ,ճառագայթ, հավկիթ, հենարան:

Ձու-հավկիթ

նեցուկ-հենարան

ճաճանչ-ճառագայթ

պայտ

թարթիչ

2.Ձու, նեցուկ, ճաճանչ, պայտ, թարթիչ, վիհ, աշտանակ, արտևանունք,  օշարակ, ճրագակալ, անդունդ ,ճառագայթ, հավկիթ, հենարան:

ձու-հավկիթ

նեցուկ-հենարան

ճաճանչ-ճառագայթ

թարթիչ-արտևանունք

վիհ-անդունդ

աշտանակ-ճրագակալ

օշարակ

պայտ

3.Աքցան,տաղտուկ, խուճապ, գինարբուք, մորմոք, խրախճանք, արգելք, ահ, գուրգուրանք, երկյուղ, խոչընդոտ, գորով, տագնապ, ձանձրույթ:

Աքցան

մորմոք

խուճապ-տագնապ

գուրգուրանք-գորով

տաղտուկ-ձանձրույթ

ահ-երկյուղ

արգելք-խոչընդոտ

գինարբուք-խրախճանք

3․ Տրված բառերին վերջից կամ սկզբից ավելացրու տառեր և ստացիր նոր բառեր:
Աջ-աջալ
տուն-տունկ
ունկ-ծունկ
քար-աքար
վազ-վազք
երան-երանգ
կար-ակար
լոր-լորի
պար-ապար
աղեղ-բաղեղ
շուն-աշուն
սան-սանր, քսան
ծուխ-ածուխ
չոր-չորս
գիր-գիրգ
բարձ-բարձր
այլ-փայլ, գայլ
բու-բուք, բուն

4. «Լավություն արա, ջուրը գցիր, ձուկը չիմանա, Աստված կիմանա» առածը նշանակում է՝
Ա. եթե ձուկ ես բռնում, մեկ-մեկ էլ կերակրիր նրան
Բ. ձուկն Աստծո ստեղծածն է և չի կորչի
Գ. ուրիշի համար արված լավ գործը չի կորչի
Դ. լավություն արա, ջուրը գցիր, կկակղի, կուտեն
Ե. լավությունը ձուկ է, այսօր այստեղ է լողում, վաղը՝ այնտեղ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s