Դաս 2

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Թվաբանական ո՞ր գործողություններն են ոչ միշտ կատարելի

բնական թվերի բազմության մեջ։

հանումը հնարավոր չէ եթե նվազելին փոքր է հանելիից:

2) Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա

չափումներն են՝ 3 5/6սմ, 4 1/2սմ, 5 սմ։|

S=2x(axb+bxc+axc)

1)axb=3 5/6x 4 1/2=

2)bxc=4 1/2 x 5/1=

3)axc=3 5/6×5/1=

3) Խաղողից ստացված չամիչի զանգվածը կազմւմ է այդ խաղողի

զանգվածի 20 %-ը։ Ինչքա՞ն խաղող պետք է վերցնել 5 կգ չամիչ

ստանալու համար։

100:20=5 կգ

5×5=25 կգ խաղող

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հայտնի է, որ a-ն ամբողջ թիվ է։ Կարելի՞ է ասել, որ՝

ա) a-ն բացասական թիվ է, 

Այո

բ) |a|-ն ոչ բացասական թիվ է,

Այո

գ) a-ն դրական թիվ է, 

Այո

դ) 2a–3<2a,

Այո

ե) a-ն կոտորակային թիվ է, 

Ոչ

զ) (|a|+1)-ը դրական թիվ է։

Այո

5) Գտե՛ք արտահայտության ամենամեծ արժեքը.

ա) 3 – |x|, 

x=0

բ) –|x|, 

x=0

գ) –3 ⋅ |x|, 

x=0

դ) –(|x| – 2)։

x=0

6) Վազքի մրցումներում մարզիկներից մեկը տարածությունն անցել

է 4 ր 45 վրկ-ում, իսկ մյուսը՝ 20 %-ով արագ։ Ինչքա՞ն ժամանակում

է նա հասել վերջնագծին։

4ր 45վ=285 վարկյանում

285/100=57/20

57/20×20/1=  57/1=57 վարկյան

285-57=228 վարկյանում

7) Տարբեր փականներ ունեցող երեք ճամպրուկների բանալիները

խառնվել են իրար։ Բավակա՞ն է արդյոք երեք փորձը, որպեսզի

իմանանք, թե որ բանալին որ ճամպրուկինն է։

Այո, բավական է:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s