Պատմություն

Փաստերով հիմնավորիր, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին հին աշխարհի մեծագույն գործիչներից է:

Ալեքսանդր Մակեդոնացին Ք. ա. 336-323 թթ տաղանդավոր, գերազանց հունական կրթություն ստացած թագավոր էր: նա կարողանում է ավարտին հասցնել պարսիկների դեմ պտերազմի նախապատրաստումը: Ք. ա. 334 թ. մտնում է Փոքր Ասիա, որով և սկսվեց նրա նշանավոր Արևելյան արշաանքը ( տևեց 10 տարի): Ք. ա. 331 թ. Գվագամելայի ճակատամարտում ջախջախեց պարսկական զորքին: Ալեքսանդրն իրեն ենթարկեցրեց ողջ արևելքը՝ Հնդկտանը ներառյալ: Ալեքսանրի զինվորները հոգնել էին և ուզում էին տուն վերադառնալ: Վերջիններիս պատճառով Ալեքսանդրաը հրաժարվեց իր բազմաթիվ մտահաղացումներից և վերադարձավ Բաբելոն, որը դարձրել իր պետության մայրաքաղաք: Մակեդոնացու աննախադեպ պետությունը միավորում էր Հունաստանից ու Մակեդոնիայից մինչև Հնդկաստան ընկած տարածքը: Մակեդոնացին Հին աշխարհի մեծագույն գործիչներից էր: Նա հետաքրքիր քաղաքական գործիչ էր: Նա փորձում էր միավորել հունական և արևելյան մշակույթի լավագույն կողմերը, որի արդյունքում էլ ստեղծվեց հելլենական մշակույթը: 

Ներկայացրու Ալեքսանդր Մակեդոնացու մահից հետո նրա ստեղծած աշխարհակալ տերության տրոհման պատճառները:

Ալեքսանդրի մահից հետո նրա ստեղծած պետությունը բավականին արագ քայքայվեց: Նրա զորավարները կատաղի մարտեր սկսեցին գահի համար: Ի վերջո պետությունը բաժանվեց մասերի: Ստեղծվեցին Սելևկյան պետությունը, Եգիպտոսը, Մակեդոնիան և այլն: պետության մասնատումն անխուսափելի էր, որովհետև նրա մեջ բռնի ուժով պահվում էին նախկինում անկախ տարբեր պետություններ:

Տալ հելլենիստական մշակույթ հասկացության բացատրությունը: Պատմեք հելլենիստական մշակույթի կենտրոնների , նրանց նվաճումների մասին:

Հելլենիստականություն նշանակում է հունականություն: Հելենիզմը հունական և արևելյան մշակույթի միախառնումն է:

Հելլենիստական մշակույթի կենտրոններից էին Ալեքսանդրիան: Այստեղ ստեղծվեց Մուսեյոնը՝ Մուսսաների տաճարը: Այստեղ ստեղծվեց նաև Ալեքսանդրայի գրադարանը: Հելլենիստական նշանավոր կոթող էր նաև Ալեքսանդրիայի փարոսը: 

Նշանավոր կենտրոն էր Պերգամոնը: Այստեղ հիմնվեցին գրադարան և ակադեմիա: Այստեղ ստեղծվել է մագաղաթ: 

Անտիոքը ևս հելլենիստական մշակույթի կենտրոն էր, որտեղ ևս ստեղծվել են գիտական, գեղարվեստական, գրական գործեր:

Ներկայացնել Ալ. Մակեդոնացու օրոք տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը:

Մ․թ․ա․ 335 թվականի գարնանն Ալեքսանդր Մակեդոնացին ձեռնամուխ է լինում արշավանքի կազմակերպման՝ խռովարար ցեղերի՝ իլիրիացիների և թրակիացիների դեմ։ 

 Ք. ա․ 334 թվականին Ալեքսանդր Մակեդոնացին սկսում է նշանավոր Արևելյան արշավանքը և յոթ տարում նվաճում ամբողջ Աքեմենյան Պարսկաստանը։ 

Ք. ա. 331թ. Գավգամելայի ճակաատամատը, որտեղ Ալեքսանդրը հաղթում է պարսից արքայից -արքա Դարեհին:

Ալեքսանդրը Ք. ա. 326 թվականին արշավում է դեպի Հնդկաստան:

Ալեքսանդր Մակեդոնացի 336-323

Տեսանյութեր/ Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին տեսանյութերը դիտելուց հետո , պատրաստել 3-7 րոպեանոց սեփական տեսանյութը ;/

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Краткая История Александра Македонского

Փաստերով հիմնավորիր, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին հին աշխարհի մեծագույն գործիչներից է:

Ալեքսանդր Մակեդոնացին Ք. ա. 336-323 թթ տաղանդավոր, գերազանց հունական կրթություն ստացած թագավոր էր: նա կարողանում է ավարտին հասցնել պարսիկների դեմ պտերազմի նախապատրաստումը: Ք. ա. 334 թ. մտնում է Փոքր Ասիա, որով և սկսվեց նրա նշանավոր Արևելյան արշաանքը ( տևեց 10 տարի): Ք. ա. 331 թ. Գվագամելայի ճակատամարտում ջախջախեց պարսկական զորքին: Ալեքսանդրն իրեն ենթարկեցրեց ողջ արևելքը՝ Հնդկտանը ներառյալ: Ալեքսանրի զինվորները հոգնել էին և ուզում էին տուն վերադառնալ: Վերջիններիս պատճառով Ալեքսանդրաը հրաժարվեց իր բազմաթիվ մտահաղացումներից և վերադարձավ Բաբելոն, որը դարձրել իր պետության մայրաքաղաք: Մակեդոնացու աննախադեպ պետությունը միավորում էր Հունաստանից ու Մակեդոնիայից մինչև Հնդկաստան ընկած տարածքը: Մակեդոնացին Հին աշխարհի մեծագույն գործիչներից էր: Նա հետաքրքիր քաղաքական գործիչ էր: Նա փորձում էր միավորել հունական և արևելյան մշակույթի լավագույն կողմերը, որի արդյունքում էլ ստեղծվեց հելլենական մշակույթը: 

Ներկայացրու Ալեքսանդր Մակեդոնացու մահից հետո նրա ստեղծած աշխարհակալ տերության տրոհման պատճառները:

Ալեքսանդրի մահից հետո նրա ստեղծած պետությունը բավականին արագ քայքայվեց: Նրա զորավարները կատաղի մարտեր սկսեցին գահի համար: Ի վերջո պետությունը բաժանվեց մասերի: Ստեղծվեցին Սելևկյան պետությունը, Եգիպտոսը, Մակեդոնիան և այլն: պետության մասնատումն անխուսափելի էր, որովհետև նրա մեջ բռնի ուժով պահվում էին նախկինում անկախ տարբեր պետություններ:

Տալ հելլենիստական մշակույթ հասկացության բացատրությունը: Պատմեք հելլենիստական մշակույթի կենտրոնների , նրանց նվաճումների մասին:

Հելլենիստականություն նշանակում է հունականություն: Հելենիզմը հունական և արևելյան մշակույթի միախառնումն է:

Հելլենիստական մշակույթի կենտրոններից էին Ալեքսանդրիան: Այստեղ ստեղծվեց Մուսեյոնը՝ Մուսսաների տաճարը: Այստեղ ստեղծվեց նաև Ալեքսանդրայի գրադարանը: Հելլենիստական նշանավոր կոթող էր նաև Ալեքսանդրիայի փարոսը: 

Նշանավոր կենտրոն էր Պերգամոնը: Այստեղ հիմնվեցին գրադարան և ակադեմիա: Այստեղ ստեղծվել է մագաղաթ: 

Անտիոքը ևս հելլենիստական մշակույթի կենտրոն էր, որտեղ ևս ստեղծվել են գիտական, գեղարվեստական, գրական գործեր:

Ներկայացնել Ալ. Մակեդոնացու օրոք տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը:

Մ․թ․ա․ 335 թվականի գարնանն Ալեքսանդր Մակեդոնացին ձեռնամուխ է լինում արշավանքի կազմակերպման՝ խռովարար ցեղերի՝ իլիրիացիների և թրակիացիների դեմ։ 

 Ք. ա․ 334 թվականին Ալեքսանդր Մակեդոնացին սկսում է նշանավոր Արևելյան արշավանքը և յոթ տարում նվաճում ամբողջ Աքեմենյան Պարսկաստանը։ 

Ք. ա. 331թ. Գավգամելայի ճակաատամատը, որտեղ Ալեքսանդրը հաղթում է պարսից արքայից -արքա Դարեհին:

Ալեքսանդրը Ք. ա. 326 թվականին արշավում է դեպի Հնդկաստան:

Ալեքսանդր Մակեդոնացի 336-323

Տեսանյութեր/ Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին տեսանյութերը դիտելուց հետո , պատրաստել 3-7 րոպեանոց սեփական տեսանյութը ;/

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Краткая История Александра Македонского

Как Александр Македонский захватил весь мир?

Как Александр Македонский захватил весь мир?

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s