Դաս 5

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ճշմարիտները.

ա) Սկյուռն ունի չորս թաթիկ։

բ) Ավտոմեքենայի անիվները քառակուսու ձև ունեն։

գ) Երկու թվերի գումարը զույգ թիվ է։

դ) Գիրքն սկսել է քայլել։

ե) Մայթերը նախատեսված են հետիոտների համար։

զ) Ծառերը ծաղկում են գարնանը։

2) Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ասույթները.

ա) Հունիսը, հուլիսը և օգոստոսը ամառվա ամիսներ են։

բ) Դեկտեմբերը, հունվարը և մարտը ձմեռվա ամիսներն են։

գ) Ապրիլին ձյուն է եկել։

դ) Լիճը թռել է տիեզերք։

ե) Մարդը չի կարող ապրել առանց ջրի։

3) Կազմե՛ք դիզյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.

ա) A. Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում ավտոմեքենայով։

  1. Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում հեծանիվով։

Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկել կամ ավտոմեքենայով կամ հեծանիվով:

բ) A. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 3 թիվը։

  1. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 5 թիվը։

Խաղոսկրը նետելիս կամ բացվել է 3 թիվը կամ բացվել է 5 թիվը:

գ) A. Աշակերտը եկել է դպրոց մինչև ժամը 9-ը։

  1. Աշակերտը ուշացել է դասից։

Աշակերտը եկել է դպրոց  կամ մինչև ժամը 9 կամ նա ուշացել է դասից:

դ) A. Կիրակի օրը մառախուղ է լինելու։

  1. Կիրակի օրը արևոտ եղանակ է լինելու։

Կիրակի օրը կամ մառախուղ է լինելու կամ արևոտ եղանակ

4) Գրե՛ք հետևյալ ասույթների ժխտումը.

ա) Գնացքը կայարան է ժամանել ուշացումով։ սխալ է

բ) Գիրքը հետաքրքիր է։
Կան մարդիկ որոնց համար գիրքը հետաքրքիր է բայց մարդ կա նրա համար գիրքը հետաքրքիր չէ:

գ) Մարզիկը ռեկորդ է սահմանել։

Հնարավոր չէ

դ) Նետաձիգը դիպել է թիրախին։

Հնարավոր է

ե) Աշակերտը լուծեց խնդիրը։

Ճիշտ է

Լրացուցիչ(տանը)

5) Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք կեղծերը.

ա) Գիրքը և գրիչը տարբեր առարկաներ են։

բ) Քարը փետուրից թեթև է։

գ) Շենքը զուգահեռանիստի ձև ունի։

դ) Աթոռը և սեղանը ֆուտբոլ են խաղում։

ե) Նարդի խաղում են չորսով։

զ) Ուղղանկյան անկյուններից մեկը հավասար է 300-ի։

6) Կազմե՛ք կոնյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.

ա) A. Խնձորը մեծ է։

  1. Խնձորը կանաչ է։

Խնձորը մեծ է և կանաչ է։ 

բ) A. Շենքը բազմահարկ է։

  1. Շենքը շքեղ է։

Շենքը բազմահարկ է և շքեղ։

գ) A. Մայրիկը թատրոն է գնացել։

  1. Հայրիկը թատրոն է գնացել։

Մայրիկը և հայրիկը թատրոն են գնացել

դ) A. Ինքնաթիռը ժամանել է Երևան։

  1. Ինքնաթիռը ժամանել է ժամը 17-ին։

Ինքնաթիռը ժամանել է Երևան ժամը 17-ին։

7) Նետել են խաղոսկրը։ Գտե՛ք 4-ից մեծ թիվ բացվելու հավանականությունը։

2/6=1/3 հավանականություն

Լրացուցիչ տանը

Խնդիր 1: Ո՞ր թիվն է 24-ով փոքր իր եռակիից:

x=3x-24 

24=3x-x

24=2x

x=12 թիվը

Խնդիր 2: Երեք դարակներում միասին կա 800 գիրք: Հայտնի է, որ երկրորդ դարակում կա երկու անգամ ավելի շատ գիրք, քան առաջինում, իսկ երրորդում 150-ով ավելի, քան երկրորդում: Պարզել, թե քանի՞ գիրք կա դարակներից յուրաքանչյուրում:

x+2x+2x+150=800

x+2x+2x=800-150

5x=650

x=130 գիրք առաջին

130×2=260 երկրորդ

250+15=400 գիրք երրորդում

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s