Գործնական քերականություն

Հոլովի՛ր աթոռ, քույր, մարդ բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ), աթոռ, քույր, մարդ

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞) աթոռի, քրոջ, մարդու

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն) աթոռին, քույրին, մարդուն

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց) աթոռից, քույրից, մարդուց

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ) աթոռով, քույրով, մարդով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ) աթոռի մեջ, քույրիկի մեջ, մարդու մեջ

2. Առանձնացրո՛ւ անձնանիշ և իրանիշ  գոյականները:
Անձնանիշ – գնդապետ, Եգիպտոս, եգիպտացի, թզուկ, վաճառական, ուղևոր, վիրաբույժ, հնդկացի, հայ, Հայաստան, դերասան, խոհարար, լրտես, կառապան, հետախույզ։

Իրանիշ – գունդ, գնդացիր, եգիպտացորեն, թիզ, ձիակառք, վաճառատուն, ուղևարձ, վերելք, հնդկացորեն, դերբայ, հացաբույս, հացաթուխ, լրագիր, 

Գունդ, գնդապետ, գնդացիր, Եգիպտոս, եգիպտացի, եգիպտացորեն, թիզ, թզուկ, ձիակառք, կառապան, վաճառատուն, վաճառական, ուղեվարձ, ուղևոր, վերելք, վիրաբույժ, հնդկացի, հնդկացորեն, հայ, Հայաստան, դերբայ, դերասան, հացաբույս, հացթուխ, խոհարար, խոհանոց, լրագիր, լրտես, հետախույզ, հետևանք:

3. Առանձնացրո՛ւ թանձրացական և վերացական գոյականները:
Երամ, հույս, կասկած, պատիվ, վերարկու, ճաշակ, ճաշ, կարոտ, ծխախոտ, գութ, նախանձ, երաժիշտ, բնավորություն, քար, արձագանք, ծառ, հուշ, հուշարձան, վախ, նկար, բողոք, դասագիրք:

Թանձրացական – Երամ, վերարկու, ճաշ, ծխախոտ, երաժիշտ, քար, ծառ, հուշարձան, նկար, դասագիրք

Վերացական – հույս, կասկած, պատիվ, ճաշակ, կարոտ, գութ, նախանձ, բնավորություն, արձագանք, հուշ, վախ, բողոք

4.Ածանցների օգնությամբ հասարակ գոյականները դարձրո՛ւ անձնանուններ:
Լուսինե, Լեռնիկ, Գառնիկ, Թագուհի, Նազազելի, Վարսինե, Վարդուհի, Ցողիկ, Արծվիկ, Սաթենիկ, Խաչիկ:
Օրինակ՝ լեռ-Լեռնիկ, Լեռնուհի:

5.Առաջին շարքի գոյականների հոմանիշները գտի՛ր երկրորդ շարքում և գրի՛ր կողք կողքի:
ա. սարսափ, ավարտ, գրոհ, տանջանք, ծիծաղ, որոշում:
բ.  հարձակում, տառապանք, քրքիջ, ահ, վճիռ, վերջ:

սարսափ – ահ

ավարտ – վերջ

գրոհ – հարձակում

տանջանք – տառապանք

ծիծաղ – քրքիջ

որոշում – վճիռ

ա. հոտ, բողոք, հռչակ, ցավ, վախ, զայրույթ:
բ.   համբավ, կսկիծ, ցասում, գանգատ, բույր, երկյուղ:

հոտ – բույր

բողոք – գանգատ

հռչակ – համբավ

ցավ – կսկիծ

վախ – երկյուղ

զայրույթ – ցասում

6.Յուրաքանչյուր շարքից վերցրո՛ւ մեկական գոյական և կազմի՛ր վեց բարդ գոյական:

ա. գիր, քաղաք, ծով, որս, լեռ, զարկ:
բ.  նկար, շղթա, սեղան, երակ, պետ, գող:

ա. մայր, պատկեր, ավազակ, ճակատ, գինի, պար:
բ.  սրահ, մարտ, գործ, խումբ, պետ, տուն:

7Առաջին շարքի գոյականներից և երկրորդ շարքի վերջածանցներից հնարավոր բոլոր տարբերակներով կազմի՛ր ածանցավոր գոյականներ:
ա. արհեստ, խմոր, թագ, գազան, հավաք, հեծանիվ, որս, զինվոր, դատ, ճանապարհ, բառ, ներկ, առևտուր, երշիկ, խորհուրդ:
բ.  -անոց, -ական, -արար,- որդ, -ավոր, -արան, -եղեն:

Արհեստանոց, թագավոր, գազանանոց, հավաքական, հեծանորդ, որսարան, զինվորական, դատարան, ճանապարհորդ, բեռավոր, ներկեղեն, առևտուր, երշիկեղեն, խորհրդավոր։

8.Տրված գոյականների հոլովված ձևերը դարձրո՛ւ ուղիղ:
Երկնքի – երկինք, ծերունու – ծերունի, տան – տուն, քրոջ – քույր, տարվա – տարի, առվի – առու, մարդու – մարդ, խմբում – խումբ, սրտից – սիրտ, մոր – մայրիկի, ծաղկով – ծաղիկ, փշատենու – փշատենի, գարնան – գարուն, կավճով – կավիճ, վշտից – վիշշտ, մանկության – մանկություն, պատվով – պատիվ, տիրոջ – տեր, շարժման – շարժում, ամուսնու – ամուսին, թփի – թուփ, արյան – արյուն, հաշվից – հաշիվ, աշնան – աշուն, անկյան – անկյուն, կնոջից – կին, քեռու – քեռի, որդու – որդի, ձյան – ձայն, ձկան – ձուկ, գրկից – գիրկ, աղավնու -աղավնի, գրքում – գիրք, շան – շուն:
Օրինակ՝ երկնքի-երկինք, ծերունու-ծերունի:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s