Դաս 1 նախագիծ7

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Տրված կոտորակներից որո՞նք են տասնորդական.

2) Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

930/100 = (9×100 +3×10 +0x1)/100 = 9 + 3/10 + 0 = 9 + 3/10

բ) 46723/10000 = ( 4*10000 +6*1000 + 7*100 + 2*10 + 3*1 ) /100 = 4 + 6/10 + 7/100 + 2/1000 + 3/10000

գ)83018/1000=8*10000+3*1000+1*10+8*1/1000=8*10000/1000+3*1000/1000+1*10/1000+8*1/1000=8*10+3*1+1*1/100+8*1/1000

դ)307/10=3*100+7*1=3*100/10+7*1/10=3*10+7*1/10

ե)6421/10=6*1000+4*100+2*10+1*1/10=6*1000/10+4*100/10+2*10/10+1*1/10=6*100+4*10+2*1+1*1/10

զ)3245/1000=3*1000+2*100+4*10+5*1/100=3*1000/100+2*100/100+4*10/100+5*1/100=3*10/1+2*1+4*1/10+5*1/100

է)1074003/100000=1*10000+7*10000+4*1000+3*1/10000=1*10+7*1/10+4*1/100+3*1/100000

ը)56251/1000=5*10000+6*1000+2*100+5*10+1*1/1000=5*10000/1000+6*1000/1000+2*100/1000+5*10/1000+1*1/1000=5*10+6*1/10+2*1/10+5*1/1000+1*1/1000

3) Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.

ա) 2,7 / 10

բ) 0,3 / 10

գ)63,9 / 10

դ)0,865 / 100

ե) 173,84 / 100

զ)69,933/1000

է)118,76/100

ը)0,0939 / 10000

939/10000=0,0000939

4) Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.

½ = 5/10

4/5=8/10

-9/25= -36/100

-17/4= -85/20

29/20=145/100

201/200=1005/1000

-303/250= -1212/1000

Լրացուցիչ(տանը)

5) Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

ա/

3*10+6*1/10=30+6/60=30.6/60=30.1/10

բ/

8*1/10+7*1/100=8/80+7/700=1/10+1/100=10+1/100=11/100

գ/

10+1/100=10.1/100

դ/

5*100+4*10+2*1/10=500+40+2/20=540.2/20=540.1/10

ե/

100+10+1/10+1/100=110+1/10+1/100=110+11/100=110.11/100

զ/

6*1/10+9*1/100+7*1/1000=6/60+9/900+7/7000=6/60+9/900=99/900=11/100+7/7000=770+7/700=777/700=1.77/700=1.11/100

6) Առանձնացրե՛ք տասնորդական կոտորակի կոտորակային մասը.

53/10=5.3/10

67/10=6.7/10

121/10=12.1/10

234/100=2.34/100=2.34/100=2.17/50

6557/100=65.57/100

81132/1000=81.132/1000=81.66/500=81.33/250

76541/100=765.41/100

12366/10=1236.6/10=1236.3/5

7) Հետևյալ թվերից որո՞նք են հավասար որևէ տասնորդական կոտորակի.

6/7, 9/20, 8/15, 21/5, -19/35, 41/25-63/4

8) Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի

տեսքով.

ա) 3 մ 20 սմ=3m 20/100 m=3.20/100=3.1/5,

բ) 1 մ 5 դմ=1m 5/10 m=1.5/10=1.1/2,

գ) 25 մ 8 դմ 3 սմ=25m 8/10 m 3/100 m= 25.8/10+3/100= 25.80+3/100=25.83/100

դ) 18 մ 1 դմ 6 սմ 2 մմ= 18m 1/10 m 6/100m 2/1000m=18.1/10+6/100+2/1000

1/10+6/100=10+6/100=16/100+2/1000=160+2/1000=162/1000=18.162/1000=18.81/500

ե) 79 մ 4 սմ 1 մմ=79m 4/100m 1/1000 m=79.4/100+1/1000=79.40+1/1000=79.41/1000

զ) 8 դմ 7 սմ 5 մմ=8 dm 7/10 dm 5/100 dm=8.7/10+5/100=8.70+5/100=8.75/100=8.3/4

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s