Ամփոփիչ աշհխատանք

  1. Հայլիները լինում են՝ ա) միայն հարթ բ)միայն ուռուցիկ գ )միայն գոգավոր դ)հարթ,ուռուցիկ և գոգավորj

դ)հարթ,ուռուցիկ և գոգավոր

  1. Լույսն օդից ջրի մեջ անցնելիս ճառագայթի բեկման անկյունը՝ ա)փոքր է անկման անկյունից բ)մեծ է անկման անկյունից

ա) փոքր է անկման անկյունից

  1. Ոսպնյակները լինում են՝ ա)միայն հավաքող բ)միայն ցրող գ)հավաքող և ցրող

գ) հավաքող և ցրող

  1. Նորմալ աչքի լավագույն տեսողության հեռավորությունն է՝ ա) 35 սմ բ) 40 սմ գ) 25 սմ դ)15 սմ

գ) 25 սմ

  1. Լույսի անդրադարձման անկյունը՝ ա)մեծ է անկման անկյունից բ)հավասար է անկման անկյանը գ) փոքր է անկման անկյունից

ա) հավասար է անկման անկյանը։

  1. Ո՞ր անկյունն է կոչվում լույսի բեկման անկյուն։

Այնտեղ, որտեղ բեկվում է ճառագայթըկոչվում է բեկման անկյուն:

  1. Ի՞նչ է շանթարգելը։

Շանթարգելը պաշտպանում է շենքերը կայծակից։ Շանթարգելը մետաղյա ձող է, որն ամրացնում են շինության պատի երկայնքով։ Ձողի վերին՝ սրածայր մասը շենքից բարձր է։ Ձողի ստորին մասին զոդակցում են պղնձյա թիթեղ, որը թաղում են հողի մեջ։

  1. Ո՞ր երևույթն է կոչվում ապամագնիսացում։

Մագնիսը տաքացնելուց նա կորցնում է իր մագնիսականությունը այսինքն ապամագնիսանում է։

  1. Ի՞նչ գույնի ճառագայթներից է կազմված սպիտակ լույսը։

7 ծիածանի գույներից

  1. Լույսի քա՞նի աղբյուր գիտեք,թվարկեք օրինակներ։

Արևի ճառագայթներ,կրակ,մոմ,լամպ և այլն

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s