Մաթեմաթիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.

ա) 372/10=37,2
բ) 813/100=8,13
գ)13/1000=0,013
դ) 3/100=0,03
ե) 4567/10=456,7
զ) 932/1000=0,932
է) 129/100=1,29
ը) 513/10000=0,0513

2) Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 3,87=387/100
բ) 16,99=1699/100
գ) 137,56=13756/100
դ) 0,003=3/1000
ե) 1,001=1001/1000
զ) 37,1=371/10
է) 3,5978=35978/10000
ը) 74,0938=740938/10000

3) Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի բոլոր կարգերը.

ա) 456,23-456 ամբողջ 23 հարյուրերորդական
բ) 1,456-1 ամբողջ 456 հազարերորդական
գ) 0,8921-0 ամբողջ 8921տասհազարերորդական
դ) 10,656-10 ամբողջ հազարերորդական
ե) 31,7452-31 ամբողջ 7452 տասհազարերորդական
զ) 204,3005-204 ամբողջ 3005 տասհազարերորդական
է) 0,69344-0 ամբողջ 8921տասհազարերորդական
ը) 1245,38-1245 ամբողջ 38 հարյուրերորդական
թ) 7632,56472-7632 ամբողջ 56472 հարյուրհազարերորդական:

4) Կարդացե՛ք կոտորակը.

ա) 0,385 , գ) 894,1503 , ե) –0,00301 , է) –100,01 ,

բ) 113,07 , դ) 12,1 , զ) 10,001 , ը) 5,137 ։

բանավոր

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք

նրա ամբողջ մասը.

ա) 91/10=9,1 ամբողջ թիվ 9
բ) 2/100=0,02 ամբողջ թիվ 0
գ) 3214/100=32,14 ամբողջ թիվ 32
դ) 5677/10=567,7 ամբողջ թիվ 567

6) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա կոտորակային մասը.

ա) 83/100=0,83 կոտորակային մաս 83
բ) 2675/10=267,5 կոտորակային մաս 5
գ) 998/1000=0,998 կոտորակային մաս 998
դ) 65782/100=657,82 կոտորակային մաս 82

7) Ի՞նչ թվանշան է գրված 364,50791 կոտորակի` 

ա) հարյուրյակների կարգում, — 7, 3

բ) տասնորդականների կարգում, — 6, 9

գ) տասհազարերորդականների կարգում, — 0, 5

դ) տասնյակների կարգում։ — 6, 9

8) Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը.

ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական, 0,01

բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական, 7,025

գ) երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական, 32,0018

դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական, 0,237

ե) մինուս հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երեք հարյուր իննսուն

Հազարերորդական։ -187,390

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s