Մաթեմ

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x = 1, 1/2       բ) 3x = 4,  4/3        գ) 4x = 20, 20/4       դ) 8x = 7։ 7/8

2) Մարդու քայլի երկարությունը 3/4մ է։ Որքա՞ն է այն ճանապարհի երկարությունը, որն անցնելու համար նա պիտի անի միլիոն քայլ։

  1. 3/4մ = 75սմ
  2. 75 * 1000000 = 75000000
  3. 75000000/100000=750 կմ

3) Ուղղանկյունանիստի կողերի երկարություններն են՝ 2 սմ, 13սմ և 6 սմ։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

v = 2 սմ * 13սմ * 6 սմ = 156 սմ 3

4) Գծագրում, որի մասշտաբը 3 ։ 5 է, հատվածի երկարությունը 6 սմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ հատվածը այն գծագրում, որի մասշտաբը 7 ։ 2 է։

  1. 6:3 *5=10սմ
  2. 10:2*7=35սմ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

2x — 5/6 = -1 1/3 x + 1

2x + 1 1/3x = 3 1/3x = 10/3x

1 + 5/6 = 1 5/6 = 11/6

10/3*x=11/6

x = 11/6 : 10/3 = 11*3/6*10 = 11/20

6) Ինքնաթիռը երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունն

անցել է 3 ժ 20 ր‐ում։ Եթե ինքնաթիռի արագությունը 200 կմ/ժ‐ով ավելին լիներ, ապա նույն հեռավորությունը այն կանցներ2 ժ 30 ր‐ում։ Որքա՞ն էին ինքնաթիռի արագությունը և քաղաքների հեռավորությունը։

3 ժ 20 ր — 2 ժ 30 ր = 50ր = 50/60 = 5/6

⅚ — 200

1  —  X

X = 200:⅚ = 200×6/5 = 240կմ/ժ

240* 3 ⅓ = 800կմ

7) Մի թիվը մյուսից մեծ է 6 անգամ։ Եթե այդ թվից հանենք 534, իսկ մյուսին գումարենք 1914, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որո՞նք են տրված թվերը։

X+19 1/14
6xX-5 3/4
X+19 1/4=6 x 5 3/4

8) Մի բանվորը, աշխատելով մենակ, կարող է ավարտել տրված աշխատանքը 9 օրում, իսկ մյուսը՝ 12 օրում։ Միասին աշխատելով՝աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն բանվորները 1 օրում։

9+12=21
21:2=10.01
101/10

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s