Ապրիլ 11֊15. բնագիտություն.

Դասարանական աշխատանք։

  1. Ի՞նչ կառուցվածք ունի մարդու ականջը։

2. Ի՞նչ նպատակով են շենքերում օգտագործում ուղեգորգերը։

Ձայնը խլացնելու համար:

3. Ինչպե՞ս է աղմուկն ազդում մարդու օրգանիզմի վրա։

Բարձր աղմուկի դեպքում օրգանիձմը վատ է զգում իրեն:

4. Ինչպե՞ս են պայքարում աղմուկի դեմ։

Աղմուկի դեմ պայքարում են տարբեր միջոցներով, օրինակ՝ գործարանային աղմկոտ արտադրամասերում աշխատող բանվորները և հրետանավորները օգտագործում են հատուկ ականջակալներ։ Աղմուկը զգալի չափով նվազեցնում են նաև կանաչ տնկիները։ Շենքերի պատերը ծածկում են ձայնակլանիչ նյութերով, օգտագործում են հերմետիկ պատուհաններ, սենյակների հատակը ծածկում են գորգերով։

Տնային առաջադրանք

  1. Թվարկե՛ք մի քանի կենդանիներ ,որոնք լսում են ՝

ա)ինֆրաձայները — մեդուզաներ, փղերը, բ) ուլտրաձայները — դելֆին, չղջիկ, կռծողներ

2.Ինչպիսի՞ միջոցներ են ձեռնարկվում մարդու օրգանիզմի վրա աղմուկի վնասակար ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով։ 

Աղմուկի վնասակար ազդեցությունը կանխելու նպատակով սահմանվել են աղմուկի առողջարարական սահմանաչափեր։

3.Ո՞րքան պետք է լինի հասարակական միջավայրերում,բակերում,բնակելի տներում աղմուկի ուժգնությունը։ 

Բնակելի շենքերում, բակերում և հասարակական շենքերում աղմուկի ուժգնության մակարդակը չպետք է գերազանցի մարդկանց հանդարտ զրույցի ձայնի ուժգնությանը։

4.Ո՞ր ձայներն ունեն հանգստացնող ազդեցություն։

Մեղմ երաժշտական ձայները, ծովի խշշոցը և ծառերի սվսվոցը ունեն հանգստացնող ազդեցություն։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s