Մաթեմաթիկա

Առաջադրանքներ

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) 3,820 + 41,705 = 45,525 գ) 8,903 + 152,9 = 161,803, ե) 5,51 + 6,36 = 11,87 ,

բ) 0,921 + 4,800 = 5,721, դ) 0,0032 + 1119,69 = 1119,6932, զ) 0,002 + 0,00017 = 0,00217։

    8,903

152,900

_______

 161,803

2) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,615 = 0,02, 

x = 0,615+0,02

x=142,21

գ) 27 = x  – 10,0001,

x= – 10,0001 + 27

x=10,0028

բ) x – 18,2 = 124,01, 

x=124,01+18,2 

x=142,21

դ) 654,1 = x – 5037,203

x=5037,203+654,1 

x=5691,303

 3) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100 = 2178,5,

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10։

ա)

  1. 6,93 + 1,08 = 8,01
  2. 9,734 + 11,250 = 20,984
  3. 8,01×10 = 80,1
  4. 20,984 x 100 = 2098,4
  5. 80,1 + 2098,4 = 2178,5

բ) 

39,63+5,7=45,33
3,565+15,001=18,566
45,33×100=4533
18,566×10=185,66

185,66+4533=4718,66

4) Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը։

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

5) ​Կատարե՛ք գումարում.
ա)(–1,2) + (–3,4)=-2,2 գ) (–0,37) + (–6,23)=-6,60 ե) (–1,001) + (–2,456)=-3,457
բ) (–8,75) + (–1,25)=-9,100 դ) (–4,38) + (–2,04)=-6,42 զ) (–18,203) + (–0,411)=-18,614

6) ​Լուծե՛ք հավասարումը.
ա) x=0,100 – 0,99 = 0,01 գ) x=8,64 – 8,64 = 0 ե) x=1,3 – 0,3 = 1,
բ) 4,52 = x=14,100 – 10,48, դ) 20,3 = x=20,75 – 0,45, զ) 17,4 = x=28,6 – 11,2։

7) ​Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։
Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10
անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

P=3606×2+2,42×2=7216,84 սմ

8) Որոշե՛ք, թե ինչ օրինաչափությամբ է կազմված
հետևյալ աղյուսակը.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s