Գործնական քերականություն

1.Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Ալեհույ-, հրա-եշտ, երբև-, ընկույ-, պարտի-պան, վ-կապ, հույ-, երթ-եկել, ուն-որ, թեթ-ություն, մար-ել, աղո-ք, Ալվար-, օրիոր-, կան-եղ։

Ալեհույա , հրեշտակ , երբևէ ,ընկույզ, պարտիզանական, վզկապ , հույս , երթևեկել , ունևոր , թեթևություն , մարզել, աղոթք ,Ալվարդ,օրիորդ,

2.       Բառերը գրի՛ր միասին, անջատ կամ գծիկով։

Գլուխ կոնծի, առ հասարակ, անթիվ անհամար, կարծես թե, ութ հարյուր, առ և տուր, ծափ ծիծաղ։

 1. Գլուխ կոծի — գլուխկոծի
  առ հասարակ — առհասարակ
  անթիվ անհամար — անթիվ — անհամար
  կարծես թե
  ութ հարյուր

առ և տուր — առևտուր
ծափ ծիծաղ — ծափ -ծիծաղ։

3.       Գտնել հոմանիշների հինգ եռյակ․

Պոզ, քուն, մարգարե, խորխորատ, նախագուշակ, եղջյուր, նինջ, բաղձանք, վիհ, նիրհ, կիրճ, կոտոշ, իղձ, կանխասաց, ցանկություն։

 1. Պոզ , եղջյուր , կոտոշ
  Քուն, նինջ ,նիրհ
  Մարգարե ,նախագուշակ ,կանխասաց
  Խորխորատ , կիրճ , վիհ
  Բաղձանք, ցանկություն իղձ։

4.       Լրացնել հետևյալ առածները ՝ կետերի փոխարեն գրելով հականիշներ։

Ա . Քիչ խոսիր, շատ լսիր։
Բ. Խոսքը մեծին ,ջուրը փոքրին։
Գ.Քամու բերածը, քամին էլ կտանի։
Դ. Մի հիմար քարը գցեց ծովը, հազար հիմար չկարողացան հանել։

5.       Կետադրի՛ր նախադասությունները։

Ա․ Կանաչ հովտի մեջ այդպես անշարժ կանգնած էին’ ժայռը, կաղնին, մասրենին, ձին։

Բ․ Ծառերի տերևները, խոտերի ծղոտները, հովիտների նախշուն ծաղիկները, ցողված  էին անձրևային կաթիլներով ։

Գ․ Օրենքը պիտի պարտադիր լինի, բոլորի համար, թե՝ իշխանի, թե՝ ռամիկի, թե՝ ճորտի։

Դ․ Գիշերվա թանաքն էլ վերջացել էր և լույսը թափանցիկ, -գունատ, մատներով, դեռ շոյում էր երիտասարդի ճակատը, մազերը, աչքերը։ ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s