Դաս 9

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք հանում.

ա) 3,56 – 2,14 = 1,42,

բ) 81,22 – 53,12 = 28,1

գ) 111,782 – 65,327 = 46,455

դ) 17,1 – 8,256 = 8,844

զ) 7,35 – 6,35 = 1

ե) 0,625 – 0,100 = 0,525

2) Ինչքանո՞վ է 27 մ 38 սմ-ը մեծ 1381 սմ‐ից։

2738-1381=1357

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 7,86 + x = 10,05

x = 10,05 — 7,86

x = 2,19

բ) 43,19 + x = 45,114

x = 45,114 — 43,19

x = 1,924

գ) 117,18 – x = 38,241

x = 117,18 — 38,241

x = 78,939

դ) 53,27 + x = 90

x =90 — 53,27

x = 36,73

4) Գտե՛ք 20‐ից փոքր բոլոր զույգ թվերի գումարը։

2+2=4

2+4=6

2+6=8

2+8=10

10+2=12

12+2=14

2+14=16

2+16=18

18+2=20

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք հանում.

ա) 1,037 – 1=0,37 , գ) 8,002 – 8=0,002 , ե) 107,03 – 56 =51,03,

բ) 3,263 – 2=1,263 , դ) 11,397 – 9=3,397 , զ) 34,56 – 29=5,56 ։

6) Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։
Լուծում
1)10,01-3,2=8,69
2)6,37-5,5=1,32
3)P=ax2+bx2=8,69×2+1,32×2=17,38+1,64=19,02դմ2
Պատ․՝ 19,02դմ2։

7) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10 =202,3
1)0,241-0,15=0,226
2)3,72+14,25=17,97
3)0,226×100=22,6
4)17,97×10=179,7
5)179,7+22,6=202,3

բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100 =1,1844
1)56,37-43,21=13,16
2)2,36-2,01=0,35
3)13,16:10=1,316
13,16:100=0,1316
1,316-0,1316=1,1844

8) Կոտորակը ներկայացրե՛ք ամբողջ թվի և մեկից փոքր տասնորդական կոտորակի տարբերության տեսքով.

ա) 9,3 =10-0,7
բ) 2,84=3-0,16
գ) 3,681=4-319
դ) 15,001=16-0,999
ե) 28,07=29-0,93
զ) 30,609=31-0,391
ը)100,202=101-0,798

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s