Դաս11

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք իրար հաջորդող այն երկու բնական թվերը, որոնց

գումարը հավասար է 43‐ի։

43-1:2=21

43-22=22

21+22=43

2) Ո՞րն է այն ամենամեծ բնական թիվը, որին բաժանվում են 48 և

64 թվերը։

2, 2, 2, 2

2, 2, 2, 2

(64, 48) = 16

3) Արտահայտե՛ք կիլոգրամներով.

ա) 7 կգ 344 գ = 7344/1000=7,344կգ գ) 1 կգ 600 գ = 1600/1000 = 1,600ե) 10 ց 75 կգ 110 գ = 1075,110

բ) 13 կգ 45 գ = 1345/1000=1,345 դ) 4 ց 15 կգ 23 գ = 415,023զ) 188 գ = 0,188։

4) Փռված անկյան մեջ նրա գագաթից ճառագայթ է տարված այնպես, որ ստացված երկու անկյուններից մեկը 300‐ով մեծ է մյուսից։ Ի՞նչ չափեր ունեն այդ անկյունները։

(180-30):2 = 150:2=75

75+30=105*(աստիճան)

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գտե՛ք 17‐ի բազմապատիկ բոլոր երկնիշ թվերը։

17, 34, 51, 68, 85

6) Քառակուսու պարագիծը 240 սմ է։ Գտե՛ք նրա մակերեսը։

240 : 4 = 60
60 x 60 = 3600

7) Երկու քաղաքների միջև եղած ճանապարհը մեքենան կարող է անցնել 5 ժամում, եթե ընթանա 80 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն մեքենան ճանապարհի առաջին կեսն անցել է 100 կմ/ժ արագությամբ, երկրորդը` 50 կմ/ժ։ Ինչքա՞ն ժամանակում է մեքենան անցել ամբողջ ճանապարհը։

80×5=400կմ

400:2=200կմ

200:100=2ժ

200:50=4ժ

2+4=6

Պատ.՝6ժ

8) Մի մարդ մտավ երեք եկեղեցի։ Առաջին եկեղեցում Աստծուց

հետևյալը խնդրեց. «Տո՛ւր ինձ այնքան, որքան ես ունեմ, և ես կտամ

քեզ քսանհինգ դահեկան»։ Այդպես խնդրեց նաև երկրորդում և տվեց քսանհինգ դահեկան, նույնը՝ նաև երրորդում, և նրա մոտ ոչինչ չմնաց։

Արդ՝ իմացի՛ր, թե սկզբում նա քանի դահեկան ուներ։

Անանիա Շիրակացի, «Խնդրագիրք»:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s