Դաս 12

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2 = 4,184          դ) 10,5 ։ 7, 

բ) 17,024 ։ 4 = 4,256         ե) 6,25 ։ 125 = 5

գ) 0,0225 ։ 15 = 0,015       զ) 10,08 ։ 24 = 0.2

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3 = 17.5   դ) 35,601 ։ 0,01 = 3,560.1

բ) 4,221 ։ 0,63 = 6.7  ե) 0,13464 ։ 0,396 = 0.34

գ) 30,303 ։ 33,3 = 0.91 զ) 9,3456 ։ 10,62 = 0.88

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 3,87x = 7,74 , x=2         գ) 0,32x = 0,48 , x = 1.5

բ) 8,13x = 24,6339 , x = 3.03       դ) 7,25x = 9,425 = 1,3

4) Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

 465,8668 : 26,53 = 17,56

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25=40

դ) 1295 ։ 0,37=35    

է) 888 : 0,37,

բ) 169 ։ 1,3 ,             

ե) 276 ։ 2,3 ,     

ը) 302 : 0,2 ,

գ) 7920 ։ 3,6 ,           

զ) 10572 ։ 8,81 ,   

թ) 4451 : 44,51։

6) Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան

նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 = 12,34 ։ 26 

գ) 0,1901 ։ 2 = 1901 ։ 2 ,

բ) 741 ։ 9,4 ∗ 74,1 ։ 9,4 ,           

դ) 7,26 ։ 5,17 ∗ 7260 ։ 5,17 ։

7) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 52,3527 ։ 3,27=16,01

գ) (–19,558) ։ (–7,7)= 254        

ե) (–0,90216) ։ 0,14 ,

բ) (–32,8) ։ (–8,2) ,      

դ) 0,1938 ։ 0,51 ,        

զ) (–0,0101) ։(–10,1) :

8) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (–8) ⋅ x = –24

գ) (–3) ⋅ x + 1 = +22,

բ) (–7) ⋅ x = +42,       

դ) (+8) ⋅ x + 1 = +1:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s