Ֆիզիկաի ուսումնասիրման առարկան։Ֆիզիկական երևույթներ ։Դիտումներ և փորձեր

Նայել և ուսումնասիրել այս նյութը уроки физики из космоса 

Ֆիզիկական երևույթները կյանքում

5․09-9․09

Թեմա․Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան։Ֆիզիկական երևույթներ։Դիտումներ և փորձեր։

Դասարանում քննարկվող հարցեր․

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը
Առաձաչացել է ՙՙֆյուզիս՚՚ բառից, որը հետո դարցավ ֆիզիկա: Ֆիզիկա նշանակում է «բնության գիտություն»

2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը
Ֆիզիկայի գլխավոր խնդիրն է՝ ճանաչել բնության օրենքները, տարբեր նյութերի հատկությունները և օգտագործել դրանք մարդկանց օգտին:

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան
Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեզ շրջապատող աշխարհը, բնության  երևույթները, հայտնաբերում է բնության մեջ տեղի ունեցող տարբեր ֆիզիկական երևույթները, միմյանց կապող օրենքները, բացահայտում երևույթների կապերն ու պատճառները։

4.քննարկել  ինչ է բնությունը
Ֆիզիկայի գլխավոր խնդիրն է՝ ճանաչել բնության օրենքները, տարբեր նյութերի հատկությունները և օգտագործել դրանք մարդկանց օգտին:

5.ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով
Բնության երևույթ ասելով հասկանում եմ օրինակ՝ անձրև, կայծակ, ծիածան, ձյուն:

6.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ
Սառույցի հալելը,ջրի սառչելը, քարի ընկնելը, և այլն

7.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները
մեխանիկական, ջերմային,լուսային,էլեկտրական,մագնիսական և այլն:

8.ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ
մեզ շրջապատող բոլոր մարմինները կոչվում են ֆիզիկական մարմին, օրինակ` ծառը, տուն, փայտ, քար

9.ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:
Նյութև փողկապակցված մարմինների համախումբ է: Օժտված նույն կառուցվածքով, ծավալով, հատկություններով: Օրինակ՝ Փայտը, Երկաթը, օդը:

10.ինչ է մատերիան
Նյութը ֆիզիկայի հիմնական հասկացություններից է, ընդհանուր տերմին, որը սահմանվում է տարածություն-ժամանակի բոլոր բովանդակության բազմությամբ և ազդում է նրա հատկությունների վրա։

11.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին
Ուսումնասիրելով ամենապարզ երևույթները ֆիզիկոսները կարողանում են հայտնաբերել բնության երևույթները նկարագրող առավել ընդհանուր փորձերով և դիտումերով:

12.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

Դիտելով մենք չենք կարողանում այդքան շատ տեղեկություններ ստանալ, բայց նյութը ստուգելու համար կատարվում են փորձեր, և այդպես մենք ավելի շատ տեղեկություններ ենք ստանում:

13Ինչ է վարկածը
Վարկածը դա չհիմնավորված ենթադրություն է:

14.Ինչ է օրենքը
Որոնք բացահայտում են բնության տարբեր երևույթներյ միջև կապերը,բացատրում դրանց պատճառները:

15.Ինչ է  ֆիզիկական տես ությունը
Տեսական ֆիզիկային մոտ է մաթեմատիկական ֆիզիկան, որն ուսումնասիրում է ֆիզիկական մոդելները հատկությունները մաթեմատիկական խիստ մոտեցումներով, սակայն չի զբաղվում ֆիզիկական հասկացությունների ընտրությամբ և մոդելները իրականության հետ համադրելով, չնայած կարող է կանխատեսել նոր երևույթներ։

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ5 -ից մինչև էջ 12

Պատրաստել ուսումնական նյութ՝ էջ8,որէ ֆիզիկոսի մասին

Կատարել Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից Էջ3 խնդիրներ1-ից12-ը և

Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ166 -ից 1-ից մինչև 5 վարժությունները

Նայել և ուսումնասիրել այս նյութը уроки физики из космоса 

Ֆիզիկական երևույթները կյանքում

5․09-9․09

Թեմա․Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան։Ֆիզիկական երևույթներ։Դիտումներ և փորձեր։

Դասարանում քննարկվող հարցեր․

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը
Առաձաչացել է ՙՙֆյուզիս՚՚ բառից, որը հետո դարցավ ֆիզիկա: Ֆիզիկա նշանակում է «բնության գիտություն»

2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը
Ֆիզիկայի գլխավոր խնդիրն է՝ ճանաչել բնության օրենքները, տարբեր նյութերի հատկությունները և օգտագործել դրանք մարդկանց օգտին:

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան
Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեզ շրջապատող աշխարհը, բնության  երևույթները, հայտնաբերում է բնության մեջ տեղի ունեցող տարբեր ֆիզիկական երևույթները, միմյանց կապող օրենքները, բացահայտում երևույթների կապերն ու պատճառները։

4.քննարկել  ինչ է բնությունը
Ֆիզիկայի գլխավոր խնդիրն է՝ ճանաչել բնության օրենքները, տարբեր նյութերի հատկությունները և օգտագործել դրանք մարդկանց օգտին:

5.ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով
Բնության երևույթ ասելով հասկանում եմ օրինակ՝ անձրև, կայծակ, ծիածան, ձյուն:

6.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ
Սառույցի հալելը,ջրի սառչելը, քարի ընկնելը, և այլն

7.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները
մեխանիկական, ջերմային,լուսային,էլեկտրական,մագնիսական և այլն:

8.ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ
մեզ շրջապատող բոլոր մարմինները կոչվում են ֆիզիկական մարմին, օրինակ` ծառը, տուն, փայտ, քար

9.ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:
Նյութև փողկապակցված մարմինների համախումբ է: Օժտված նույն կառուցվածքով, ծավալով, հատկություններով: Օրինակ՝ Փայտը, Երկաթը, օդը:

10.ինչ է մատերիան
Նյութը ֆիզիկայի հիմնական հասկացություններից է, ընդհանուր տերմին, որը սահմանվում է տարածություն-ժամանակի բոլոր բովանդակության բազմությամբ և ազդում է նրա հատկությունների վրա։

11.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին
Ուսումնասիրելով ամենապարզ երևույթները ֆիզիկոսները կարողանում են հայտնաբերել բնության երևույթները նկարագրող առավել ընդհանուր փորձերով և դիտումերով:

12.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

Դիտելով մենք չենք կարողանում այդքան շատ տեղեկություններ ստանալ, բայց նյութը ստուգելու համար կատարվում են փորձեր, և այդպես մենք ավելի շատ տեղեկություններ ենք ստանում:

13Ինչ է վարկածը
Վարկածը դա չհիմնավորված ենթադրություն է:

14.Ինչ է օրենքը
Որոնք բացահայտում են բնության տարբեր երևույթներյ միջև կապերը,բացատրում դրանց պատճառները:

15.Ինչ է  ֆիզիկական տես ությունը
Տեսական ֆիզիկային մոտ է մաթեմատիկական ֆիզիկան, որն ուսումնասիրում է ֆիզիկական մոդելները հատկությունները մաթեմատիկական խիստ մոտեցումներով, սակայն չի զբաղվում ֆիզիկական հասկացությունների ընտրությամբ և մոդելները իրականության հետ համադրելով, չնայած կարող է կանխատեսել նոր երևույթներ։

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ5 -ից մինչև էջ 12

Պատրաստել ուսումնական նյութ՝ էջ8,որէ ֆիզիկոսի մասին

Կատարել Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից Էջ3 խնդիրներ1-ից12-ը և

Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ166 -ից 1-ից մինչև 5 վարժությունները

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s