Ֆիզիկա

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը։Ֆիզիկա բառը առաջացել է Հուներեն Ֆյուզիս բառից, որը նշանակում է բնություն։

2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը։

Ֆիզիկայի գլխավոր խնդիրն է ճանաչել բնության օրենքները տարբեր նյութերի հատկությունները և օգտագործել դրանք մարդկանց օգտին:

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան։Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեզ շրջապատող աշխարհը, բնության  երևույթները։

4.քննարկել  ինչ է բնությունը։Ամբողջ նյութական աշխարհը. այն ամենը, ինչ որ մարդու գործունեությամբ չի ստեղծվել:

5.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ:Ինչպես ամառը փոխվում է աշունով, ձյուն է գալիս, կայծակն  է որոտում և այլն։

6.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները։Ձայանային,լուսային,էլեկտրական,մեխանիկական․ջերմային։

7.ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Մեզ շրջապատող բոլոր մարմինները կոչվում են ֆիզիկական մարմին։Բերեք օրինակներ։Դռան բռնակը,քանոն։

8.ինչ է նյութը:Այն ինչից բաղկացած են ֆիզիկական մարմինները կոչվում են նյութ։Բերեք օրինակներ:Երկաթ,պղինձ,փայտ,ջուր։

9.ինչ է մատերիան։Այն ամենը ինչ գոյություն ունի տիեզերքում,երկնային մարմինները,բույսերը,կենդանիները և այլն,գիտության մեջ անվանվում են մատերիա։

10.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին։

11.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից։Ֆիզիկական որոշ երևույթներ ուսումնասիրելու համար կատարվում են դիտումներ,օրինակ ծիածանի,կայծակի,Արեգակի ու Լուսնի խավարումների մասին գիտելիքները հիմնվում են դիտումների վրա։Սակայն ֆիզիկայում կան բազմաթիվ երևույթներ,որոնց ուսումնասիրելու համար կատարվում են հատուկ փորձ էր։

12․Ինչ է վարկածը։Որևէ խնդրի մասին արտահայտված գիտական ենթադրություն, որ դեռևս փորձնական կամ փաստացի։

13.Ինչ է օրենքը։Ընդհանրացնելով բնության երևույթների մասին դիտումների և փորձերի միջոցով ստացած տվյալները գիտնականները հայտնաբերում են օրենք։

14.Ինչ է  ֆիզիկական տես ությունը։Ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի մասին գիտելիքների ամբողջությունն անվանում են ֆիզիկական տեսույթուն։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s