Քիմա

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Բերե՛ք հեղուկ եւ պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:

Պինդ — երկաթ, ալումինին և այլն: Հեղուկ — սնդիկ, ցերիում, գալիում, ֆրանսիում:

2. Բերե՛ք գազային, հեղուկ եւ պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:

Պինդ — բոր, ածխածին, ծծումբ և այլն

Հեղուկ — բրոմ Գազային — ազոտ, քլոր, թթվածին և այլն:

3.Հետեւյալ մեծություններից որո՞նք են բնութագրում`

ա) քիմիական տարրը-ատոմի զանգվածը,ատոմի կառուցվածքը,ատոմային համարը

բ) Պարզ նյութ-հոտը,հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, կարծրությունը, գույնը, խտությունը։

4. Ո՞ր զույգի նյութերն են նույն տարրի ալոտրոպ ձևափոխություններ.

1) ջրածինը և դեյտերիումը

2) ջուրը և գոլորշին

3) թթվածինը և օզոնը

4) դեյտերիումը և տրիտիումը

5. Ո՞ր զույգի նյութերն են նույն տարրի ալոտրոպ ձևափոխություններ.

1) կվարցը և սիլիկահողը

2) կավիճը և մարմարը

3) գրաֆիտը և ֆուլերենը

4) թուջը և պողպատը

6. Հիմնականում ո՞ր տարրերից է կազմված Երկրի կեղևը: Փորձեք պատասխանել՝ օգտվելով նկ. 2.3–ից:

Մեջտեղում տեղաբաշխված է մկջուկըմ, այն 1250 կմ է, որի մեծ մասը բաղկացած է մետաղից և նիկելից:Հետո գալիս է արծաքին միջուկը (մասամբ բաղկացած մետաղից), որը 2200 կմ լայնություն է:Դրա վերա գտնվում է քարոլորտը, որը կազմված է սիլիկատներից և օկսիդներից, իսկ ավելի բարձր գտնվում է բարակ և պինդ կեղևը:

7. Ո՞ր տարրերն են հանդիպում բնության մեջ ազատ վի ճակում:

Ալյումին,թթվածին,քլոր,պղինձ,արծաթ,ոսկի,նիկել ցինկ։

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s