Գործնական քերականություն

1. Պարզի՛ր, թե քերականական ո՛ր հատկանիշի  հիման վրա է կազմվել
 յուրաքանչյուր խումբը (խմբի բոլոր բաոերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ 
ունեն):

Ա. Ուրարտու, Արա Գեղեցիկ, Արագած, Արգիշտի, Նեղոս, Վահան Տերյան, «Անուշ», Ռուսաստանի Դաշնություն: Հատուկ գոյականներ։
Բ. Մանկություն, միամտություն, ուրախություն, սուգ, վիշտ, ահ, 
հնարավորություն: Վերացական գոյական։
Գ. Հայր, մայր, մարդ, կին, ընկեր, եղբայր, հոգեբան, ուսանողուհի,
 դերասանուհի, անձնավորություն: Անձ և իր գոյակններ։

2․Դո՛ւրս գրիր գոյականները՝ նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը։

Աշուն

Աշնան(հասարակ, եզակի, տրական, անորոշ) օրերն(հասարակ, հոգնակի, ուղղական, որոշյալ) են հասել,

Իջել է ամպը(հասարակ, եզակի, ուղղական, անորոշ) սարին(հասարակ, եզակի, տրական, անորոշ),

Եւ հրաժեշտ(հասարակ, եզակի, թանձրացական, անորոշ) է ասել,

Կռունկը(հասարակ, եզակի, ուղղական, որոշյալ) մեր աշխարհին(հասարակ, եզակի, տրական, անորոշ):

Բարդին(հասարակ, եզակի, տրական, անորոշ) էլ չի սոսափում

Արագիլի(հասարակ, եզակի, սեռական, անորոշ) թեւի(հասարակ, եզակի, սեռական, անորոշ) տակ,

Դեղին թերթեր(հասարակ, հոգնակի, ուղղական, անորոշ) է թափում

Առվակի(հասարակ, եզակի, սեռական, անորոշ) մեջ կապուտակ:

Կարմիր խարույկ(հասարակ, եզակի, ուղղական, անորոշ) է կարծես

Ծեր տանձենին(հասարակ, եզակի, տրական, որոշյալ) անտառի(հասարակ, եզակի, սեռական, որոշյալ),

Թվում է, թե մոտ վազես,

Ձեռք(հասարակ, եզակի, ուղղական, անորոշ) ու ոտքդ(հասարակ, եզակի, ուղղական, անորոշ) կվառի…

Քամին(հասարակ, եզակի, թանձրացական, որոշյալ) շատ էր թափառել,

Պարապ-սարապ թեւը(հասարակ, եզակի, ուղղական, որոշյալ) կախ,

Բայց արդեն գործ(հասարակ, եզակի, ուղղական, անորոշ) է ճարել,

Տեսեք ինչքան է ուրախ(հասարակ, եզակի, ուղղական, անորոշ):

Համո Սահյան

3․ Հետևյալ թվականները տառերով գրի՛ր․

654 – վեց հարյուր հիտսունչորս

659 – վեց հարյուր հիտսունիննը

5478 – հինգ հազար չորս հարյուր յոթան

3546

12893

75648

489523

146782

4․ Ստեղծագործական աշխատանք՝ ազատ թեմայով։

Մարդ մնա, նույնիսկ եթե փողի վրա ես, թույլ մի տուր, որ ուրիշները քեզ փալաս սարքեն,Եթե դու ունես փող,փողերի մեջ ես

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s