Դաս12

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) |–3| + |+2| – 4 = 1

գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2 = 149

բ) |–28| + |–6| – 25 = 9

դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100 = 488

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը եւ գտե՛ք նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությանը։

հեռավորությունը 8 միավոր

C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությունը նույնն է:

3) Հետեւյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների` 441, 280, 1880, 4608, 900։

441= 441:3=147:3=49:7=7:7=1

280=280:5=56:2=28:2=14:2=7:7=1

1880=1880:5=376:2=188:2=94:2=47

4608=4608:2=2304:2=1152:2=576:2=288:2=144:2=72:2=36:2=18:2=9:3=3

900=900:5=180:5=36:2=18:2=9:3=3

4) Տրված են –8 եւ +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն։

-8 + 5 = -3 

-3 = + 3

-3 + 3 = -6

Խաղ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

2 ·|+2| – |–6| + 3 = 1

2 ·|-10| – |–6| + 3 = 17

2 ·|+5| – |–6| + 3 = 7

2 ·|-1| – |–6| + 3 = -1

2 ·|0| – |–6| + 3 = -3

6) Շենքի բարձրությունը 30 մ է։ Նրա երկարությունը բարձրության 180%-ն է, իսկ լայնությունը` 60 %-ը։ Գտե՛ք շենքի ծավալը։

180 * 30 : 100=54

60 * 30 : 100=18

30 * 54 * 18=29160

7) Վիճակախաղի 500 տոմսից շահող են 50-ը: 1 տոմս գնելու դեպքում որքա՞ն է շահելու հավանականությունը:

500:50=10

շահելու հավանականությունը` 1/10

8) Պատկերացրե՛ք 1 կմ երկարությամբ մի գնացք, որն ընթանում է 60 կմ/ժ արագությամբ։ Ինչքա՞ն ժամանակում այդպիսի գնացքը կանցնի 1 կմ երկարությամբ թունելը։

1 ր.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s