Դաս17

Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

ա) -9, -1
-9 + (-1) = -10
-1 + (-9) = -10
-10 = -10

գ) +8, -10
+8 + (-10) = -2
-10 + (+8) = -2
-2 = -2

ե) -13, +14
-13 + (+14) = +1
+14 + (-13) = +1
+1 = +1

է) +8, 0
+8 + 0 = +8
0 + (+8) = +8
+8 = +8

ը) +1,-4
+1 + (-4) = -3
-4 + (+1) = -3
-3 = -3

.Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.

ա) -7, +2, +10
-7 + (+2) + (+10) = -5 + (+10) = +5
+2 + (+10) + (-7) = +12 + (-7) = +5
+5 = +5

գ) -10, -6, -3
-10 + (-6) + (-3) = -16 + (-3) = -19
-10 + (-3) + (-6) = -13 + (-6) = -19
-19 = -19

ե) -20, 0, +19
-20 + 0 + (+19) = -20 + (+19) = -1
-20 + (+19) + 0 = -1 + 0 = -1
-1 = -1

617. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը` նախ գումարելով բոլոր դրական թվերը, ապա` բոլոր բացասական թվերը.

ա) -7 + 4 + (-2) + (-3) + 10 + (-14)
4 + 10 + (-7) + (-2) + (-3) + (-14) = -12
1) 4 + 10 = 14
2) 14 + (-7) = 7
3) 7 + (-2) = 5
4) 5 + (-3) = 2
5) 2 + (-14) = -12

Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

ա) +7 – (-3) + 7 + (-8) + (-2)
+7 – (-3) + 7 + ((-8) + (-2)) = 71) +7 – (-3) = +7 + (+3) = +10
2) +10 + 7 = 17
3) (-8) + (-2) = -10
4) 17 + (-10) = 7

գ) +2 – 44 – (-22) + 75 – (-20)
+2 – 44 – (-22) – (-20) + 75 = 75
1) +2 – 44 = +2 + (-44) = -42
2) -42 – (-22) = -42 + (+22) = -20
3) -20 – (-20) = -20 + (+20) = 0
4) 0 + 75 = 75

Տնային աշխատանք

Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

բ) -3, +7
-3 + (+7) = +4
+7 + (-3) = +4
+4 = +4

դ) -21, +12
-21 + (+12) = -9
+12 + (-21) = -9
-9 = -9

զ) 0, -7
0 + (-7) = -7
-7 + 0 = -7
-7 = -7

ը) +1,-4
+1 + (-4) = -3
-4 + (+1) = -3
-3 = -3

Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.

բ) 0, +4, -11
0 + (+4) + (-11) = +4 + (-11) = -7
0 + (-11) + (+4) = (-11) + (+4) = -7
-7 = -7

դ) -16, +8, -14
-16 + (+8) + (-14) = -8 + (-14) = -22
-16 + (-14) + (+8) = -30 + (+8) = -22
-22 = -22

զ) +15, +20, -25
+15 + (+20) + (-25) = +35 + (-25) = +10
+15 + (-25) + (+20) = -10 + (+20) = +10
+10 = +10

. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը` նախ գումարելով բոլոր դրական թվերը, ապա` բոլոր բացասական թվերը.

բ) 10 + (-8) + 6 + (-9) + (-15) + 20
10 + 6 + 20 + (-8) + (-9) + (-15) = 4
1) 10 + 6 = 16
2) 16 + 20 = 36
3) 36 + (-8) = 28
4) 28 + (-9) = 19
5) 19 + (-15) = 4

Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

բ) -11 + (-9 ) – 3 + (-4) + 24
-11 + (-9) – 3 + 24 + (-4) = -3
1) -11 + (-9) = -20
2) -20 – 3 = -20 + (-3) = -23
3) -23 + 24 = 1
4) 1 + (-4) = -3

դ) +8 + (-18) – (+35) – 13 + 45
+8 + 45 + (-18) – (+35) – 13 = -13
1) +8 + 45 = 53
2) 53 + (-18) = 35
3) 35 – (+35) = 35 + (-35) = 0
4) 0 – 13 = -13

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s