Դաս 13

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) |a| + |b|, եթե a = –1, b = 3, 

Ա=2

բ) |a| ⋅ |b|, եթե a = 8, b = –1,

Բ=(-8)

գ) |b| – |a|, եթե a=-112, b=12, 

Գ=100

դ) |b| ։ |a|, եթե a=-212, b = 0։

Դ = 0

2) Դասարանում աղջիկների քանակը 24-ով ավելի է, քան տղաների քանակը: Գտնել դասարանի աշակերտների քանակը, եթե հայտնի է, որ դասարանում աղջիկները երեք անգամ ավելի շատ են տղաներից:

տղաներ` x

աղջիկներ — 3*x կամ x+24

3*x = x+24

2x = 24:2

x = 12 = 36

36+12=48

3) Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ

է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

x

4*x

1*x+4*x=220

5x=220

x=220:5=44

220-44=176

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք.

5) Եռանկյան կողմերից մեկը 26 սմ է, երկրորդը 3 անգամ փոքր է

երրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 62 սմ է։

x=II

3*x=III

x+3*x+26=62

4x=36:4=9

x=9

6) Որքա՞ն ժամանակում ժամացույցի մեծ սլաքը կպտտվի 150, 300, 600

անկյունով։

150,= 2,5

300, = 10

600 = 40

7) Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ լողաց 3 ժամ, իսկ վերադարձավ 4 ժամում։ Նավակի սեփական արագությունը 14 կմ/ժ է։

Գտե՛ք գետի հոսանքի արագությունը։

ջուր — x

նավակ — x+14

(14+x)*3=(14-x)*4

14*3+3x=14*4-4x

3x+4x=56-42=14

7x=14

x=2կմ/ժ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s